Inspecta aicina Latvijas uzņēmumus sadarboties profesionālās izglītības iestāžu pedagogu apmācībā

No šī gada 24.septembra AS "Inspecta Latvia" nodrošina Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu apmācības projektā Droša skola – Drošs darbs. Projekta ietvaros Latvijas ražošanas uzņēmumi, kuri īsteno labo praksi darba aizsardzības jomā, savos uzņēmumos uzņems profesionālo izglītības iestāžu pedagogus.

Tā kā tieši pedagogi ir atbildīgi par jauniešu sagatavošanu profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos, viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir PII pedagoģiskā personāla un darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos. Tā paredz novadīt vienas dienas kursu praktisko mācību priekšmetu skolotājiem par darba drošības un aizsardzības jautājumiem, piesaistot labāko Latvijas uzņēmumu darba aizsardzības speciālistus. Kopumā projekta ietvaros šogad ir plānots apmācīt līdz 500 pedagogiem no visām Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm.

Apmācībās pedagogi ekskursijas veidā tiks iepazīstināti ar darba aizsardzības un ražošanas specifiku konkrētajā uzņēmumā. Tāpat uzskatāmi tiks parādīti labās prakses piemēri uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā, kā arī tiks doti interesanti un praktiski uzdevumi. Pēc apmācībām pasniedzēji iegūs padziļinātu izpratni par to, kādas prasmes jaunietim nepieciešamas, lai viņa darba process būtu drošs gan paša, gan apkārtējo veselībai un dzīvībai.

Projekta mērķi ir:
- iepazīstināt pedagogus ar darba apstākļiem uzņēmumos,
- informēt audzēkņus par potenciālajām darba vietām,
- popularizēt sociāli atbildīgos uzņēmumus.

 

Uzņēmumu saraksts
Pieteikuma forma

Apmācību vizīšu programmas uzņēmumos:

OKTOBRIS:

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

Ja arī Jūsu uzņēmumam projekts šķiet saistošs, aicinām sazināties ar mums!

Nelda Elsiņa
Projekta koordinatore
Tālrunis: 67607900
E-pasts:

AS „Severstaļlat” izvirzītā projekta īstenošanā piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija. Projektu atbalsta LR Labklājības ministrija, Valsts Darba inspekcija, AS "Inspecta Latvia" un SIA „Out Loud”.

Lapa izveidota: 31 aug 2012