Inspecta Academy aicina uz semināru „Darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi. Darba devēja ieguvumi un pienākumi

Trešdien, 11.aprīlī plkst.10:00 notiks Inspecta Academy seminārs „Darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi. Darba devēja ieguvumi un pienākumi”. Seminārs būs aktuāls uzņēmumu vadītājiem, kuri rūpējas par drošu darba vidi un uzņēmuma darba efektivitātes uzlabošanu.

Labvēlīga, nodarbināto vajadzībām atbilstoša un droša darba vide, veicina katra cilvēka drošības sajūtu, kas neapšaubāmi sekmē organizācijas darbības efektivitāti, kura, savukārt, pozitīvi ietekmē katru nodarbināto.

Organizācijas (uzņēmuma, iestādes utt.) darba aizsardzības sistēma veidojas sadarbojoties darba devējam un darbiniekiem. LR Darba aizsardzības normatīvie akti paredz, ka ikvienā uzņēmumā un  iestādē ir jāorganizē darba aizsardzības sistēma, tomēr bieži vien darba devējam viņa darbības daudzfunkcionalitātes dēļ nav iespējams pilnībā uzņemties darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu. Tādēļ ir nepieciešami atbilstoši sagatavoti speciālisti.

Inspecta Academy aicina uzņēmumu vadītājus uz semināru "Darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi. Darba devēja ieguvumi un pienākumi."

Semināra laikā tiks apskatītas šādas tēmas:

  1. Sistēmiska pieeja normatīvajiem aktiem un to prasībām darba aizsardzībā;
  2. Svarīgākie problēmjautājumi darba aizsardzībā, iesaistīto organizācijas struktūrvienību, kā arī valsts institūciju pienākumi. Labās prakses piemēri;
  3. Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzības prasības uzņēmumā. Prasības un prakse;
  4. Dažādi darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi katram darbiniekam individuāli un organizācijai kopumā;
  5. Dokumentu paraugi, to sagatavošana, aizpildīšana.


Lektori:
Kristīne Zembaha, lektore juridiskajos jautājumos.

Ineta Tērauda, darba aizsardzības kompetentais speciālists, arodslimību ārsts, SIA Inspecta Prevention vadītāja.

Pieteikšanās semināram līdz 10.aprīlim.

Vairāk informācijas par semināru šeit.

Lapa izveidota: 29 mar 2012