No šī gada septembra Latvijā pieejams neatkarīgas akreditētas laboratorijas sniegts elektroenerģijas piegādes kvalitātes novērtēšanas pakalpojums

Ar 2012.gada septembri Inspecta Latvijā uzsāk elektroenerģijas piegādes kvalitātes novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu, palīdzot ikvienam elektroenerģijas lietotājam noskaidrot elektrības piegādes kvalitāti.

Kādēļ elektroenerģijas piegādes kvalitātes novērtēšana ir aktualitāte Latvijā?

Kopš 2012.gada 1.janvāra stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.759 „Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām”, kuri nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu. Saskaņā ar tiem, elektroenerģijas piegādātājiem ir jānodrošina elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos. Savukārt 2011.gada 29.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.914 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” nosaka, ja lietotājam netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma kvalitātes raksturlielumus, noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu kvalitāte, sistēmas operators piemēro pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu.

Inspecta Latvia vadītājs Pēteris Druķis: „Inspecta rīcībā ir lielākā elektrolaboratorija Baltijā, un piemēram, Igaunijā šis pakalpojums ir pieejams jau vairāk nekā trīs gadus. Kolēģi Igaunijā ir veikuši apjomīgu darbu elektroenerģijas kvalitātes jautājumu aktualizēšanā un risināšanā. Šobrīd,  līdz ar likumdošanas aktualizāciju arī Latvijā šis jautājums ir kļuvis aktuāls un pieprasīts. Mūsu piedāvātais pakalpojums ir reāls ieguvums elektroenerģijas lietotājam, jo sniedz tam precīzu informāciju par saņemtās elektroenerģijas parametriem un īpašībām.

 

Kāpēc elektroenerģijas kvalitāte ir tik būtiska? 

Pieaugot gan sadzīves tehnikas, gan ražošanas tehnoloģiju līmenim, loģisks turpinājums ir iedzīvotāju izvirzītās aizvien augstākās prasības elektroenerģijas kvalitātei. Ar šiem jautājumiem nereti sastopas ikviens patērētājs ikdienā, kad var novērot gaismas intensitātes samazināšanos, nevienmērīgu elektrības padevi un pat elektroenerģijas īslaicīgus pārrāvumus. Īpaši aktuāla elektroenerģijas kvalitāte ir patērētājiem, kuriem tās izmantošana saistīta ar nepārtrauktu ražošanu vai sistēmu uzturēšanu.

Inspecta Latvia vadošais eksperts, Dr.sc.ing. Andrejs Podgornovs: „Mēs paredzam, ka vislielākais pieprasījums pēc elektroenerģijas kvalitātes mērījumiem būs Latvijas ražojošajiem uzņēmumiem, kuri meklē iespējas efektīvi izmantot pieejamos resursus, un kuriem nepieciešama precīza informācija par elektrotīkla kvalitāti. Nepilnības elektroapgādē var izraisīt iekārtu bojājumus un saimnieciskās darbības veikšanas traucējumus, radot zaudējumus uzņēmumam.”

 

Kā notiek elektroenerģijas piegādes kvalitātes mērījumi?

Elektroenerģijas kvalitāti var ietekmēt gan paši elektroenerģijas patērētāji, gan piegādātājs, tāpēc nepieciešams veikt mērījumus, kuros iegūtie dati ir nozīmīgs informācijas avots patērētājiem, kas vēlas optimizēt gan ražošanas, gan ikdienas izmaksas.

Kvalitātes mērījumi tiek veikti ar specializētām iekārtām, un to veikšana neietekmē uzņēmumā notiekošos procesus.  Pakalpojuma rezultātā klients iegūst neatkarīgas akreditētas laboratorijas  detalizētu mērījumu pārskatu. Neatbilstošu elektroenerģijas piegādes parametru gadījumā, tas ir pamats griezties pie elektroenerģijas piegādes operatora trūkumu novēršanai un/vai tarifa samazināšanai.

Lapa izveidota: 13 sep 2012