Inspecta Academy aicina uz semināru "Darba aizsardzības pamatjautājumi uzņēmuma, filiāļu vadītājiem un atbildīgajām personām"

No šī gada janvāra uzņēmumos, kas nodarbojas ar MK noteikumos Nr. 99* noteiktajiem bīstamajiem komercdarbības veidiem, ja tajos ir vairāk par pieciem nodarbinātajiem, darba vides iekšējo uzraudzību un riska novērtēšanu vairāk nevarēs veikt speciālisti ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā.

Darba aizsardzības organizatorisko sistēmu turpmāk šādos uzņēmumos varēs veidot, vai nu piesaistot kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, vai arī uz darba līguma pamata nodarbinot uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Šie noteikumi īpaši maina darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi un sistēmas uzturēšanu uzņēmumā, īpaši uzņēmumos ar lielu darbinieku un filiāļu skaitu.

Tāpēc Inspecta Academy aicina uzņēmuma atbildīgo personu (filiāļu vadītāju) uz vienas dienas apmācībām darba aizsardzības pamatjautājumos.

Seminārā mēs Jūs iepazīstināsim ar darba aizsardzības prasībām un atbilstošas darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanas praksi tīkla uzņēmumos (uzņēmumos ar lielu filiāļu skaitu un lielu darbinieku skaitu). Ieguldot tikai nedaudz laika un līdzekļus darbinieku papildus apmācībai, turpmāk varēsiet ieekonomēt gan savu laiku, gan enerģiju darba aizsardzības sistēmas un darba drošības uzturēšanai.

Pieteikties līdz 23. janvārim uz e-pastu seminars.lv@inspecta.com.

Vairāk informācijas par semināru šeit.

* Nr. 99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”

Lapa izveidota: 09 jan 2012