Seminārs „Darba aizsardzības koordinatoru apmācība par darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu būvniecībā”

Būvniecība ir nozare, kurā pastāv ļoti daudz risku, un likumsakarīgi - arī iespējamās traumas var būt smagas, tādēļ preventīvie pasākumi, risku maksimālai novēršanai, ir sevišķi būtiski.

Statistika liecina, ka pagājušajā gadā vislielākais letālo nelaimes gadījumu skaita pieaugums (80%) bijis tieši būvniecībā. Vairumā gadījumu nelaimju cēlonis bija darba drošības noteikumu un instrukciju neievērošana.

Ieguldot nedaudz darba darbinieku papildus apmācībai šodien, nākotnē varēsiet ieekonomēt savu laiku un enerģiju darba aizsardzības sistēmas un darba drošības uzturēšanā. Tā ir lieliska iespēja ietaupīt sava uzņēmuma resursus, jo, apmācot darbiniekus, darba aizsardzības sistēma darbosies visos būvuzņēmumos un būvlaukumos, līdz ar to, samazināsies arī negadījumu skaits.

Lai skaidrotu darba aizsardzības dokumentācijas nianses būvniecībā, Inspecta Academy aicina Jūsu uzņēmuma atbildīgo speciālistu par drošības jautājumiem uz semināru 23.augustā plkst.10:00.

Seminārs palīdzēs izprast Latvijā noteiktās apmācību prasības darba aizsardzības koordinatoriem.

Semināra dienas kārtība

10:00-10:30 Dalībnieku reģistrācija un kafija
10:30-12:00

Būvniecības procesā iesaistīto personu pienākumi darba aizsardzības jomā;   

 Būvniecībai nepieciešamie dokumenti (Būvatļauja, darbu organizācijas projekts, darbu veikšanas projekts, darba aizsardzības plāns, iepriekšējais paziņojums par būvdarbu veikšanu utt.).

Lektore: I. Tērauda

12:00-12:30 Kafijas pauze
12:30-14:00

Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā;

Būvlaukuma pareiza iekārtošana;

Darba vides risku novērtēšana būvniecībā.

Lektore: I. Tērauda

14:00-14:30 Diskusijas

CENA:
Inspecta klientiem: 20,00 LVL + PVN
Citiem interesentiem: 25,00 LVL + PVN

Aicinām reģistrēties semināram līdz 21.augustam.

Reģistrācijas forma

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu:

Interesējošos jautājumus par semināra tēmu aicinām iesūtīt līdz 21.augustam pa e-pastu

Semināra apmeklētāji saņems apliecinājumu par dalību seminārā.

Lapa izveidota: 09 aug 2012