Seminārs "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam un standartiem"

Aicinām Jūs 21.novembrī uz nozares profesionālo semināru „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam un standartiem”
Seminārs būs aktuāls būvmateriālu ražotājiem, izplatītājiem, kā arī būvniecības nozarē strādājošajiem.

Semināra mērķis ir sniegt detalizētu informāciju par jauno regulējumu, LVS standartiem un atbilstības apliecinošiem dokumentiem ar plašu teorētisko un praktisko piemēru klāstu būtiskākajās būvmateriālu ražošanas jomās. Īpašu uzmanību pievērsīsim minerālmateriālu, bituminēto maisījumu un transportbetona atbilstības novērtēšanas prasībām praksē un dokumentācijā.

Seminārā ne tikai informēsim par nozares aktualitātēm, bet kopīgi veidosim diskusiju vidi, kurā Jums būs iespēja uzdot sev aktuālos jautājumus nozares vadošajiem ekspertiem.

Cena: 80,00 LVL + PVN
Inspecta klientiem: 70,00 + PVN

Semināra dienas kārtība

9:00 – 9:30

Reģistrācija un rīta kafija

9:30 – 12:00

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana:
*
Likumdošanas prasības būvizstrādājumiem – esošās un sagaidāmās 2013.gadā;
* Būvizstrādājumu atbilstības nodrošināšana – būtiskākās juridiskās un praktiskās nianses, kuras jāievēro būvuzņēmējam;
* Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija – ko prasīt, kad prasīt, no kā prasīt un kā tas izskatās;
* Būvniecības kvalitāte un būvmateriālu kvalitāte – kopīgais un atšķirīgais. Teorija un prakse.

 Lektors: A. Latvietis, Inspecta Latvia sertificēšanas institūcijas administrators

12:00 – 12:15

Kafijas pauze

12:15 – 13:15

Minerālmateriālu izvēle:
*
Minerālmateriālu atbilstības novērtēšanas process, materiālu veidi un pielietojums;
* Obligāti piemērojamo standartu darbības jomas minerālmateriāliem;
* Minerālmateriāli betonam un ceļu būvei - standartu prasības un to skaidrojums;
* Minerālmateriālu atbilstību apliecinošie dokumenti.

 Lektore: Mg.sc.ing D.Čerpakovska, Inspecta Latvia vadošā eksperte

13:15 – 14:15

Pusdienu pārtraukums

14:15 – 15:15

Bituminēto maisījumu un bitumena saistvielu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam un standartiem:
*
Eiropas standartu prasības bituminētajiem maisījumiem;
* Asfaltbetona (AC) fundamentālās un empīriskās specifikācijas;
* Atbilstības apliecinošo dokumentu saturs;
* Deklarējamo raksturlielumu pieļaujamās kombinācijas;
* Vispārīgs LR Ceļu Specifikāciju salīdzinājums (2010 un 2012);
*Eiropas standartu prasības bitumena saistvielām.

 Lektore: Mg.sc.ing R.Plēsuma, Inspecta Latvia vadošā eksperte

15:15 – 15:30

Kafijas pauze

15:30 – 16:30

Transportbetona atbilstības apliecināšana un novērtēšana:
*
Prasības betona pamatsastāvdaļām saskaņā ar standartu LVS EN 206-1 (Betons - 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība);
* Prasības svaigam un sacietējušam betonam saskaņā ar LVS EN 206-1 un LVS 156-1 (Betons un betona izstrādājumi);
* Latvijas Republikā pastāvošās prasības betona konstrukciju projektēšanai un betona atbilstības novērtēšanai;
* Betona atbilstību apliecinošie dokumenti;
* Veidi kā pārliecināties par betona kvalitāti objektā (svaigam un sacietējušam betonam).

 Lektore: Dr.sc.ing. G.Šakale, Inspecta Latvia vadošā eksperte

16:30 – 17:00

Diskusijas un kafija

 Reģistrācijas forma

Semināra norises vieta: Inspecta birojs, Skanstes iela 54A, Rīga

Jums ir iespēja interesējošos jautājumus jau iepriekš uzdot pa e-pastu seminārs.lv@inspecta.com.

Semināra apmeklētāji saņems apliecinājumu par dalību seminārā.

Pieteikšanās semināram līdz 16. novembrim.

Lapa izveidota: 08 nov 2012