Inspecta paplašina akreditācijas sfēru būvmateriālu testēšanas jomā

Šī gada 2. augustā Inspecta Testēšanas laboratorija saņēma Latvijas Nacionālā akreditācija biroja (LATAK) akreditāciju četrām dažādām betona nesagraujošās testēšanas metodēm.

Inspecta testēšanas laboratorijas vadītājs Jurijs Jerčaks: „Šī ir laba ziņa būvju īpašniekiem, projektētājiem un konstruktoriem, jo ir radusies reāla iespēja saņemt atbildes par patieso ēku konstrukciju stāvokli. Atšķirībā no ierastajām betona sagraujošās testēšanas metodēm, šīs gandrīz nesagraujošās metodes dod iespēju pusstundas laikā saņemt atbildi par konstrukciju stāvokli, neizjaucot būves konstrukcijas un nesamazinot to stiprību. Šīs metodes visplašāk tiek izmantotas esošu būvju stāvokļa novērtēšanai, kā arī objektos, kuros nav iespējams noņemt paraugus. Būtiski norādīt arī to, ka pēc nesagraujošās testēšanas veikšanas, testēšanas vietās remonts nepieciešams pavisam nelielā laukumā – 10 līdz 20cm2 paliek tikai 3cm līdz 5cm dziļa bedrīte.”

Inspecta piedāvātie akreditētie betona testēšanas metožu veidi:

Karbonizācijas dziļuma noteikšana sacietējušā betonā ar fenolftaleīna metodi. (Standarts: LVS EN 14630:2007 “Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un to sistēmas. Testēšana. Sacietējuša betona karbonizācijas dziļuma noteikšana ar fenolftaleīna metodi”.) Ar šo metodi ir iespējams noteikt betona virskārtas karbonizētā slāņa biezumu. Zinot karbonizācijas dziļumu un karbonizācijas frontes izplatīšanās ātrumu, iespējams novērtēt, pēc cik ilga laika sāksies dzelzsbetona konstrukcijas nestspējas samazināšanās.

Atsitiena skaitļa noteikšana sacietējušā betonā ar Šmita āmuru. (Standarts: LVS EN 12504-2:2002 “Betona testēšana konstrukcijās. 2. daļa: Nesagraujošā testēšana. Atsitiena skaitļa noteikšana). Ar šo metodi iespējams novērtēt betona spiedes stiprību - jo lielāks atsitiena skaitlis, jo lielāka ir betona spiedes stiprība.

Izraušanas spēka noteikšana sacietējušā betonā. (Standarts: LVS EN 12504-3:2005 “Betona testēšana konstrukcijās - 3.daļa: Izraušanas spēka noteikšana”.) Ar šo metodi ir iespējams noteikt betona spiedes stiprību. Jo lielāks izraušanas spēks, jo lielāks ir betona spiedes stiprības skaitlis.

Sedzošā slāņa biezuma, stiegrojuma stieņu izvietojuma un diametra noteikšana sacietējušā betonā. (Standarts: BS 1881-204:1988 Testing concrete — Part 204: Recommendations on the use of electromagnetic covermeters). Ar šo metodi var noteikt konstrukcijā esošā stiegrojuma izvietojumu, dziļumu un stiegrojuma stieņu diametru.

Inspecta testēšanas laboratorija šobrīd ir apguvusi arī citas betona testēšanas metodes – betona virsmas vai pārklājuma atraušanas spēka noteikšana (Pull Out), Vindzora dībeļa tests (Penetration Resistance), hlorīdjonu saturs betonā, stiegrojuma korozijbīstamības novērtēšana (half-cell potential measurements), kā arī betona virsmas mitruma un temperatūras mērījumi.

Lapa izveidota: 04 aug 2011