Prezentēts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009-2010”

Šī gada 9.februārī sabiedrībai tika prezentēts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009-2010”, ko pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas pasūtījuma veica Inspecta Prevention, SIA sadarbībā ar TNS Latvia, SIA.

Tā mērķis bija analizēt situāciju Latvijas uzņēmumos un nozarēs kopumā, nosakot būtiskākos problēmjautājumus darba aizsardzības jomā.

Pētījums veikts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./ 08/IPIA/NVA/002).

Lapa izveidota: 09 feb 2011