Vīzija un stratēģija

Vīzija un stratēģija

Kiwa rada uzticēšanos

Kiwa izmanto savas zināšanas, lai palīdzētu klientiem uzlabot viņu organizāciju, produktu, pakalpojumu, procesu, vadības sistēmu un darbinieku darba kvalitāti. Kiwa rada uzticamību, kvalitāti padarot saskatāmu.

Kiwa – tā ir kvalitāte

Kiwa nosaukums, Kiwa piešķirtie sertifikāti un kvalitātes zīmes ir globāls apliecinājums kvalitātei, uzticamībai un ilgtspējai. Visi šie elementi ir svarīgi mārketinga rīki, kad uzņēmums palielina savu produktu pievienoto vērtību vai iesniedz pieteikumus dažādu licenču saņemšanai. Kiwa sertifikātam un Kiwa kvalitātes zīmei ir nozīmīga loma, jo tie sertifikātu saņēmušā uzņēmuma veikto ieguldījumu padara skaidri saskatāmu gan uzņēmuma iekšienē, gan arī apkārtējai pasaulei.

Kiwa ir neatkarīga organizācija

Kiwa ir neatkarīga, neitrāla organizācija, kas nav iesaistīta ražošanā, tirdzniecībā un nevienā citā darbībā, kas varētu apdraudēt tās neitralitāti. Lēmumi un konsultācijas, kuras Kiwa sniedz dažādās jomās, t.sk. sertificēšanā, testēšanā, inspicēšanā, tehnoloģijā un pētījumos, nav pakļautas nekādai ārējai ietekmei. Kiwa darbību uzrauga dažādas akreditācijas iestādes. Savukārt akreditācijas iestādes auditē ārējas organizācijas un akreditē valsts iestādes. Prasības, kuru izpildi pārbauda Kiwa, novērtējot produktu vai pakalpojumu atbilstību, tiek noteiktas, konsultējoties ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. ražotājiem, klientiem, akreditētām iestādēm, kā arī attiecīgo jomu kvalifikācijas komisijām. Attiecīgajos gadījumos tiek ņemtas vērā arī starptautisko standartu sistēmu prasības.

Savu ikdienas darbu mēs veicam saskaņā ar Starptautiskās inspekcijas un sertifikācijas organizāciju konfederācijas (CEOC) politiku. Uzticamība un atbilstības novērtēšanas pakalpojumu nozīmīgums arvien vairāk tiek akcentēts ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Aicinām Jūs iepazīties ar CEOC izveidoto dokumentu „TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA”!

Latviski
Angliski
Krieviski