Kiwa vēsture

Kiwa vēsture

Uzņēmumu Kiwa veido trīs organizācijas: Kiwa, Inspecta un Shield Group. Neskatoties uz savām atšķirībām, visām trim nosauktajām organizācijām ir līdzīga vēsture, jo tās visas savulaik ir izveidotas kā valsts mēroga, daļējā valsts pārvaldībā esošas iestādes, kuru uzdevums ir bijis rūpēties par kvalitāti un drošību specifiskos tirgus segmentos.

Kiwa tika izveidots 1948. gadā, kad Nīderlandes ūdenssaimniecības uzņēmums Dutch Water Works nodibināja bezpeļņas sertificēšanas uzņēmumu, kura darbības mērķis bija nodrošināt dzeramā ūdens apgādē izmantoto iekārtu un materiālu kvalitāti. 

Shield Group vēsture aizsākās Beļģijā, kad 1985. gadā tikai izveidots Fibrecount, kas specializējās ar azbesta likvidēšanas pasākumiem saistītā inspicēšanā, testēšanā un apsekošanā.

Somijā Inspecta vēsture aizsākās 1975. gadā, kad Somijā valsts izveidoja tā saukto Tehniskās inspicēšanas centru, bet Zviedrijā Inspecta pamati tika likti 1977. gadā, kad valsts nodibināja Nacionālo testu iestādi.

Savukārt Inspecta stāsts Latvijā aizsākās 1993.gadā, kad tika nodibināta AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. Dibinātāju vidū bija Rīgas Tehniskā universitāte un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un augsti kvalificētu darba izpildījumu.
Inspecta zīmols Latvijā ienāca  2005.gadā, kad Ziemeļvalstu vadošais uzņēmums apvienojās ar AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūru (IBNA) un turpmāk Latvijā strādāja ar nosaukumu Inspecta Latvia. 2008.gadā Inspecta klientiem  sāka piedāvāt arī palīdzību dažādās industrijas jomās, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus Inspecta Prevention, bet 2012.gadā Inspecta atvēra Inspecta Academy, nodrošinot gan sava personāla, gan klientu apamācību visdažādākajos, ar Inspecta pieredzi saistītajos jautājumos.
Gadu gaitā Kiwa organizāciju  aktivitātes ir paplašinājušās, aptverot daudzus citus tirgus. Pēc uzņēmuma izpirkšanas ar vadības līdzdalību un akciju nodošanas ABN AMRO Participaties Kiwa 2006. gadā kļuva par daļu no ACTA* Holding. Shield Group 2009. gadā pievienojās ACTA*, 2015. gadā to pašu izdarīja arī  Inspecta. Kopš 2011. gada ACTA* attīstību kā galvenais investors atbalsta NPM Capital. 

Savukārt Inspecta stāsts Latvijā aizsākās 1993.gadā, kad tika nodibināta AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. Dibinātāju vidū bija Rīgas Tehniskā universitāte un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un augsti kvalificētu darba izpildījumu.

Inspecta zīmols Latvijā ienāca  2005.gadā, kad Ziemeļvalstu vadošais uzņēmums apvienojās ar AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūru (IBNA) un turpmāk Latvijā strādāja ar nosaukumu Inspecta Latvia. 2008.gadā Inspecta klientiem  sāka piedāvāt arī palīdzību dažādās industrijas jomās, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus Inspecta Prevention, bet 2012.gadā Inspecta atvēra Inspecta Academy, nodrošinot gan sava personāla, gan klientu apamācību visdažādākajos, ar Inspecta pieredzi saistītajos jautājumos.

Gadu gaitā Kiwa organizāciju  aktivitātes ir paplašinājušās, aptverot daudzus citus tirgus. Pēc uzņēmuma izpirkšanas ar vadības līdzdalību un akciju nodošanas ABN AMRO Participaties Kiwa 2006. gadā kļuva par daļu no ACTA* Holding. Shield Group 2009. gadā pievienojās ACTA*, 2015. gadā to pašu izdarīja arī  Inspecta. Kopš 2011. gada ACTA* attīstību kā galvenais investors atbalsta NPM Capital

Savukārt Inspecta stāsts Latvijā aizsākās 1993.gadā, kad tika nodibināta AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. Dibinātāju vidū bija Rīgas Tehniskā universitāte un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un augsti kvalificētu darba izpildījumu.
Inspecta zīmols Latvijā ienāca  2005.gadā, kad Ziemeļvalstu vadošais uzņēmums apvienojās ar AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūru (IBNA) un turpmāk Latvijā strādāja ar nosaukumu Inspecta Latvia. 2008.gadā Inspecta klientiem  sāka piedāvāt arī palīdzību dažādās industrijas jomās, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus Inspecta Prevention, bet 2012.gadā Inspecta atvēra Inspecta Academy, nodrošinot gan sava personāla, gan klientu apamācību visdažādākajos, ar Inspecta pieredzi saistītajos jautājumos.
Gadu gaitā Kiwa organizāciju  aktivitātes ir paplašinājušās, aptverot daudzus citus tirgus. Pēc uzņēmuma izpirkšanas ar vadības līdzdalību un akciju nodošanas ABN AMRO Participaties Kiwa 2006. gadā kļuva par daļu no ACTA* Holding. Shield Group 2009. gadā pievienojās ACTA*, 2015. gadā to pašu izdarīja arī  Inspecta. Kopš 2011. gada ACTA* attīstību kā galvenais investors atbalsta NPM Capital. 
Savukārt Inspecta stāsts Latvijā aizsākās 1993.gadā, kad tika nodibināta AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra, lai nodrošinātu bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes. Dibinātāju vidū bija Rīgas Tehniskā universitāte un tās vadošie speciālisti un absolventi, tādējādi jau sākotnēji nodrošinot profesionālu un augsti kvalificētu darba izpildījumu.
Inspecta zīmols Latvijā ienāca  2005.gadā, kad Ziemeļvalstu vadošais uzņēmums apvienojās ar AS Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūru (IBNA) un turpmāk Latvijā strādāja ar nosaukumu Inspecta Latvia. 2008.gadā Inspecta klientiem  sāka piedāvāt arī palīdzību dažādās industrijas jomās, sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus Inspecta Prevention, bet 2012.gadā Inspecta atvēra Inspecta Academy, nodrošinot gan sava personāla, gan klientu apamācību visdažādākajos, ar Inspecta pieredzi saistītajos jautājumos.
Gadu gaitā Kiwa organizāciju  aktivitātes ir paplašinājušās, aptverot daudzus citus tirgus. Pēc uzņēmuma izpirkšanas ar vadības līdzdalību un akciju nodošanas ABN AMRO Participaties Kiwa 2006. gadā kļuva par daļu no ACTA* Holding. Shield Group 2009. gadā pievienojās ACTA*, 2015. gadā to pašu izdarīja arī  Inspecta. Kopš 2011. gada ACTA* attīstību kā galvenais investors atbalsta NPM Capital.