Pilnvaras

Ja vēlaties pārliecināties par konkrētu AS Inspecta Latvia darbiniekiem izdotu pilnvaru spēkā esamību, lūdzam kontaktēties ar uzņēmuma administrāciju.