Inspecta Prevention

Inspecta Prevention

Darba drošības aspektu un drošības risku apzināšana un vadība ir izaicinājums, ar ko sastopas ikviens uzņēmums. Neatkarīgi no tā, cik skaidri un vienkārši ir nosakāmi riski, jāatceras, ka tie, neatkarīgi no rašanās iemesla – sliktas ventilācijas, atkārtotas spriedzes, savainojumiem, kritieniem vai saindēšanās, var radīt ne tikai ievērojamas veselības problēmas uzņēmuma darbiniekiem, bet arī ievērojamas izmaksas un produktivitātes samazināšanos uzņēmumam.

Kiwa Inspecta pakalpojumi pamatojas uz precīzu un kompetentu darba vides risku novērtēšanu un analīzi. Mūsu augsti kvalificētie eksperti izpētīs un noteiks pastāvošos riska faktorus darba vidē, lai palīdzētu jums pieņemt lēmumus par nepieciešamo preventīvo pasākumu veikšanu. Mūsu pakalpojumi ne tikai samazinās nelaimes gadījumu iespējamību, bet arī sniegs atbildes uz jautājumiem par pasākumiem, kas jāveic labākas un drošākas darba vides veidošanai.

Ar Kiwa Inspecta palīdzību jūs spēsiet saprast, kādi kaitīgi un bīstami faktori pastāv jūsu uzņēmumā, cik lieli ir pastāvošie riski un kuras personas  šiem riskiem ir pakļautas. Mēs jums sniegsim ieteikumus nepieciešamo drošības pasākumu veikšanai un to izpildei. Tāpat arī mūsu analīze jums palīdzēs izvērtēt, kādas būs šo risku novēršanas izmaksas.


Ieguvumi, ko sniedz darba aizsardzība

  • Palīdzība darba vides risku identificēšanā,
  • Piedāvājums darba vides un darba drošības risku vadībai,
  • Palīdzība veidojot labāku, drošāku un produktīvāku darba vidi,
  • Skaidri ieteikumi preventīvo pasākumu veikšanai,
  • Izglītoti uzņēmuma darbinieki par darba vides riskiem uzņēmumā.

Pieteikties darba aizsardzības pakalpojumam