Testēšana

Testēšana

Lai garantētu klientu ikdienas darba drošību, iespējamās kļūdas un defektus nepieciešams atklāt to agrīnajā stadijā. Piemēram, Jums ir nepieciešams gūt pārliecību par kāda materiāla īpašībām vai par to, ka metinājuma kvalitāte ir atbilstoša ļoti liela spiediena izturēšanai. Kiwa Inspecta rīcībā esošās zināšanas un pieredze ļauj sniegt nepieciešamās rekomendācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu uzturēšanu, piegādi un uzstādīšanu.

Kiwa Inspecta Testēšanas laboratorija ir neatkarīga trešās puses institūcija, kas piedāvā pārbaudes un mērījumus metāla sakausējumu un izstrādājumu, metināto savienojumu un kompozītmateriālu, betona konstrukciju, grunts fizikālo rādītāju un ēku energoefektivitātes jomās.


Kiwa Inspecta kompetences apliecinājumi

Testēšanas laboratorija darbu veic, atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām. Mūsu kompetences līmeni ir novērtējis Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK), piešķirot akreditētas laboratorijas statusu un identifikācijas numuru LATAK-T-032. 

Testēšanas laboratorijas pielietotās metodes ir modernas, pārbaudītas un starptautiski atzītas. Atbilstoši katra testējamā objekta īpatnībām tiek izmantots piemērotākais pārbaudes veids:

  • Eiropā – CEN un ISO standarti,
  • Krievijā un NVS valstīs – GOST standarti,
  • Ziemeļamerikā – ASME standarti.


Līderi attīstībā

Lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības un sagatavotos nākotnes izaicinājumiem, Kiwa Inspecta veic daudzpusīgus pētījumus ciešā sadarbībā ar klientiem. Mūsu plašās zināšanas un pieredze, piemēram, par digitālās radiogrāfijas un ultraskaņas metodēm, ļauj mums attīstīt jaunus progresīvus pakalpojumus.

Kiwa Inspecta ieņem vadošu pozīciju nesagraujošās testēšanas jomas pilnveidošanā Ziemeļeiropā.