Sertificēšana

Sertificēšana

Sertifikāts ir apliecinājums jūsu produkcijas un vadības sistēmas atbilstībai starptautiskajām, nacionālajām vai nozares prasībām. Tas ir arī neatkarīgas trešās puses izsniegts novērtējums par jūsu spēju piegādāt atbilstošu produkciju, garantējot tās drošumu un ilgtspēju, kā arī sniegt pakalpojumus vislabākajā iespējamajā veidā.

Uzņēmuma un Sertificēšanas institūcijas vadība apzinās neietekmējamības nozīmi sertificēšanas darbību veikšanā, identificē un pārvalda iespējamos interešu konfliktus, un nodrošina objektivitāti visā sertificēšanas procesā.


Produktu un vadības sistēmu sertifikāti

Kiwa Inspecta sertificē produktus un vadības sistēmas. Mēs izsniedzam produktu, kā arī ražošanas procesa kontroles sertifikātus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu CE marķējumu būvmateriāliem un būvizstrādājumiem. Sertificēšanas institūcija veic atbilstības novērtēšanu arī degvielai, rezervuāriem, liftiem un maģistrālajiem cauruļvadiem.

Kiwa Inspecta piedāvā vadības sistēmu sertifikāciju saskaņā ar šādiem standartiem:

  • ISO 9001 (kvalitāte)
  • ISO 14001 (vide)
  • ISO 3834 (metināšanas kvalitāte)
  • ISO 50001 (energoefektivitāte)
  • OHSAS 18001 (arodveselība un drošība)

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.