Inspicēšana

Inspicēšana

Inspicēšanas institūcijas mērķis ir nodrošināt neatkarīgus un kompetentus ekspertu pakalpojumus Kiwa Inspecta vārdā Latvijā, sniedzot klientiem savu vērtējumu par pārbaudāmo iekārtu, aprīkojuma, būvju vai saimniecisko objektu atbilstību drošības vai funkcionalitātes prasībām. Inspicēšanas institūcija darbojas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasības kā A tipa inspicēšanas institūcija.

Kiwa Inspecta eksperti veic inspicēšanu visos objektu izgatavošanas un lietošanas cikla posmos, tai skaitā: projektēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizēšanas posmos.

Daudzos gadījumos inspekcijas pārbaudes ir obligātas, citos inspicēšanai ir komerciāls raksturs un to veicam, pamatojoties uz klienta īpašajām prasībām. Inspicēšanu veic eksperti, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un pieredze.


Kiwa Inspecta
kompetences apliecinājumi

Kiwa Inspecta ir paziņotā iestāde attiecībā uz daudzām Eiropas Savienības direktīvām. Tas nozīmē, ka Kiwa Inspecta ir saņēmusi nacionālās akreditācijas institūcijas pilnvarojumu veikt inspicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Kiwa Inspecta Inspicēšanas struktūrvienība ir akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) ar numuru LATAK-I-132.


Saskatīt neredzamo un gatavoties negaidītajam

Mūsu ekspertu veiktās pārbaudes un uzraudzība nodrošina jūsu personāla, vides, īpašuma un ražošanas drošību.

Pieteikt bīstamo iekārtu