Aldis Latvietis, sertificēšanas struktūrvienības administrators

Aldis Latvietis, sertificēšanas struktūrvienības administrators

Aldis Latvietis strādā sertifikācijas struktūrvienībā un sadarbība ar visdažādāko sertificēšanas sfēru klientiem ir viņa ikdiena.

Kāda ir Jūsu darba pieredze Kiwa Inspecta?

Sertificēšanas jomā es sāku strādāt 2008.gadā, tas bija Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrā (BBANC). Kad BBANC tika pievienots Kiwa Inspecta, sāku strādāt šajā uzņēmumā.


Kāda ir Jūsu iepriekšējā darba pieredze?

Mana iepriekšējā nodarbošanās bija saistīta ar standartizāciju uzņēmuma Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs Standartizācijas birojā. Kad iepazinos ar toreizējo uzņēmuma vadītāju, mēs aktīvi darbojāmies standartizācijas tehniskajā komitejā. Sadarbības procesā mums bija pietiekoši daudz laika saprast, kādas profesionālās zināšanas un īpašības piemīt katram no mums un novērtēt tās. Tā es saņēmu uzaicinājumu strādāt Kiwa Inspecta, laikam manu profesionālu iemaņu novērtējums bija visai pozitīvs.


Kā ir mainījušies darba pienākumi šo gadu laikā?

Sākotnēji strādāju tikai būvizstrādājumu sertificēšanas jomā. Tā kā uzņēmums ir strauji audzis, pa šo neilgo laiku ir paplašinājies sertificējamo būvizstrādājumu klāsts, klāt nākuši citi produkti, piemēram, biodegvielas sertificēšana. Principā uzdevumi ir līdzīgi, vienīgi atbildības un darba apjoms ir pieaudzis.


Vai redziet izaugsmes iespējas sev Kiwa Inspecta?

Es domāju, ka amata ziņā tuvākajā laikā joprojām strādāšu sertificēšanas institūcijā, veicot līdzšinējos pienākumus. Bet, ja mēs runājam par zināšanu un profesionālās pieredzes iegūšanu, tad noteikti iespējas ir plašas, jo manas zināšanas un iemaņas nāk klāt visu laiku un joprojām tās ir jāpilnveido. Pašlaik mainās gan tirgus, gan nepārtraukti arī sertificējamo produktu sortiments, kā arī Latvijā tiek ražoti un ievesti pilnīgi jauni materiāli, kuriem jāveic atbilstības novērtēšana.


Jūs strādājat komandā, pastāstiet, lūdzu, kā tā izveidojās? Kas veicināja Jūsu sadarbību?

Uzsākot darbu es jau ienācu spēcīgā, profesionālā komandā. Un šo gadu laikā komanda praktiski nav mainījusies. Viena no mūsu stiprajām pusēm ir tā, ka esam dažādi, nākuši no atšķirīgām profesionālajām jomām un ar dažādu izglītību. Tas ļauj izmantot katra stiprās puses un zināšanu bāzi.


Vai Jūs varētu nodefinēt to pozitīvo, kā dēļ Jums patīk strādāt Kiwa Inspecta?

Manuprāt, tiešām pozitīvs faktors ir cilvēki, ar kuriem strādāju. Kā jau minēju, viņi ir ļoti dažādi, neviens nav ideāls. Mani iepriecina tas, kādā veidā mēs spējam ikdienā sadarboties un viens otru papildināt.

Otrs pozitīvais ir pieredze. Mēs nevaram kopēt situācijas – tās ir dažādas un ar atšķirīgu sarežģītības pakāpi. Ar tām, protams, jātiek galā. Un tieši sarežģītu jautājumu risināšanas gaitā arī rodas vērtīgas jaunas zināšanas.

Tāpat sadarbība ar plašu klientu loku veicina jaunu zināšanu un pieredzes iegūšanu.


Kādi ir Jūsu sadarbības principi ar klientiem?

Pirmais – nekad nesolīt to, ko nevar izpildīt. Otrais – klientu ir nepieciešams informēt par iespējām sertificēšanas jomā, kas varētu palīdzēt stiprināt viņa uzņēmumu. Jo viņi parasti atnāk ar pieprasījumu par konkrētu pakalpojumu. Iedodot viņiem plašāku skatījumu uz atbilstības novērtēšanas procesu, ieguvēji ir visi – uzņēmums, mēs un sabiedrība kopumā, jo mēs dzīvosim kvalitatīvākā vidē.

Lai gan pats sertifikācijas process nav viegls, ir būtiski uzturēt pozitīvu profesionālu komunikāciju, jo izcilu gala rezultātu novērtē visas puses, un klients pēc tam mūs rekomendē saviem sadarbības partneriem. Un tā ir vislabākā reklāma.


Kādām īpašībām jābūt cilvēkiem, lai viņš strādātu šādu darbu?

Pacietība, jo klientu vēlmes ir visdažādākās. Darbiniekam ir jābūt ne tikai plašām zināšanām sertificējamās sfērās, bet arī elastīgam un viņam ir jābūt talantam izskaidrot sarežģītas lietas vienkārši.

Cilvēkam jāprot orientēties plašos informācijas apjomos, kā arī ātri atrast nepieciešamo informāciju.

Jāzina svešvalodas labā līmenī, obligātas ir angļu un krievu valoda, jo tajās ir gan liels dokumentu apjoms, gan nereti šīs ir klientu komunikācijas valodas. 

Protams, precizitāte sertificēšanas procesā arī ir ļoti svarīga. No tā ir atkarīga arī uzņēmuma un konkrētā produkta veiksme tirgū un tas ietekmē vidi, kurā mēs dzīvosim. Tātad tā ir ļoti liela atbildības sajūta.

    Vārds: Aldis Latvietis
 Struktūrvienība:     Sertifikācija
  Amats: Sertifikācijas struktūrvienības administrators