Būvizstrādājumu ražošana

Būvizstrādājumu ražošana

Kiwa Inspecta ir vadošā būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas iestāde Latvijā. Klienti novērtē Kiwa Inspecta zīmola atpazīstamību un zināšanas par citu valstu tirgu prasībām.

Darbojoties brīvā tirgus apstākļos, būvizstrādājumu ražotāju konkurētspēja galvenokārt ir atkarīga no produkcijas kvalitātes un ražošanas efektivitātes.

Daudzos gadījumos ražotājiem nepieciešama neatkarīgas trešās puses (paziņotās iestādes) veikta būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana, ko bieži dēvē vienkārši par būvizstrādājumu sertifikāciju. Atbilstības novērtēšana nepieciešama plašam būvizstrādājumu klāstam – gan grantij, gan nesošām koka un metāla konstrukcijām. Reglamentētajā sfērā sertificētos būvizstrādājumus marķē ar CE zīmi. Vairums Latvijas būvizstrādājumu ražotāju būvizstrādājumu sertifikācijai izvēlas tieši Kiwa Inspecta.

Vadības sistēmu sertifikācija atbilstoši standartiem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, mūsdienās kļuvusi par pašsaprotamu lietu. Nesošo metāla būvkonstrukciju ražotājiem aktuāla ir arī šo konstrukciju sertifikācija atbilstoši standartam un EN 1090 un metināšanas procesu sertifikācija atbilstoši standartam ISO 3834. Kiwa Inspecta piedāvā iespēju vienlaicīgi veikt visu būvizstrādājumu ražošanas procesu un vadības sistēmu atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju, ietaupot laiku un līdzekļus.

Būvizstrādājumu normatīvais regulējums un tehniskās specifikācijas nepārtraukti mainās. Piemēram, 2013. gada 1. jūlijā spēkā stājās regula 305/2011, kas nosaka jaunus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus būvizstrādājumu pārdošanai vienotajā tirgū. Šī iemesla dēļ Kiwa Inspecta regulāri rīko dažādas apmācības, informējot ražotājus par nozares un likumdošanas jaunumiem.

Kā jau katrā ražošanā, liela nozīme ir arī ražošanā izmantoto iekārtu drošumam un, aizvien aktuālāka kļūst arī ražošanas energoefektivitāte. Kiwa Inspecta ir uzticams partneris tehnisko iekārtu drošas ekspluatācijas nodrošināšanā un efektīvāko energoefektivitātes risinājumu izvēlē. Ieviešot uzņēmumā energopārvaldības sistēmu ISO 50001 iespējams efektīvi samazināt energoresursu izmaksas.

Īpaši nozīmīgas ir arī uzņēmumu rūpes par darbiniekiem un viņu veselību. Kiwa Inspecta labi pazīst būvizstrādājumu ražošanas specifiku un savas zināšanas liek lietā arī sniedzot darba aizsardzības pakalpojumus. Kiwa Inspecta darba aizsardzības speciālistu piesaistīšana ļauj precīzi identificēt reālos darba vides riskus un novērst nelaimes gadījumus.