Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

Profesionālu ekspertu atbalsts visā nekustamā īpašuma dzīves ciklā

Katrs no mums ikdienā saskaras ar jautājumiem, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu. Vienam aktuāli ir būvniecības un ekspluatācijas jautājumi, otram siltināšanas vai ēkas uzturēšanas jautājumi, citam – īpašuma noma, pirkšana vai pārdošana.

Kiwa Inspecta eksperti sniedz profesionālu atbalstu, kas aptver visu nekustamā īpašuma dzīves ciklu – no būves projektēšanas līdz nodošanai ekspluatācijā un apsaimniekošanai gan dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, gan ražošanas kompleksiem.

Nekustamā īpašuma pārvaldītājiem, īpašniekiem vai potenciālajiem pircējiem ir svarīgi pārliecināties, ka ēku tehniskais stāvoklis un infrastruktūra, tai skaitā, lifti, eskalatori, elektroinstalācijas, ventilācijas un ugunsdrošības sistēmas  ir pārbaudītas un drošas. Ēkas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai,  pārprojektēšanai vai pārbūvei Kiwa Inspecta eksperti veic kvalitatīvu būves tehnisko apsekošanu, kuras ietvaros tiek izvērtēts būvkonstrukciju, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu un inženiertehnisko sistēmu tehniskais stāvoklis, sniedzot klientam nozīmīgu informāciju atbilstoši nekustamā īpašuma izmantošanas mērķim.

Būves stāvokļa tehniskā novērtējuma ietvaros Kiwa Inspecta veic arī termogrāfijas mērījumus un energoauditu, ēku energosertifikāciju, elektroauditu, betona konstrukciju nesagraujošo kontroli, kā arī rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību.

Efektīvai energopārvaldībai piedāvājam vadības sistēmu sertificēšanu, savukārt Kiwa Inspecta  kompetentie speciālisti darba aizsardzībā sniedz konsultācijas, lai nekustams īpašums kļūtu par drošu vidi  gan uzņēmumu darbiniekiem un iedzīvotājiem.