Metālapstrāde un mašīnbūve

Metālapstrāde un mašīnbūve

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ražo metāla konstrukcijas, mašīnas, to komponentus vai citus metāla izstrādājumus, aktuāls jautājums ir metāla materiālu un izstrādājumu kvalitātes kontrole.

Kiwa Inspecta ir vadošais atbilstības novērtēšanas uzņēmums Ziemeļvalstīs, kas ir pārstāvēts arī visā Baltijā – plašā reģionā, kas ir daudzu metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu eksporta tirgus.

Atbilstības novērtēšana nepieciešama ne tikai materiāliem un izstrādājumiem, bet arī cilvēkiem, kas šos izstrādājums rada. Sarežģītas metāla konstrukcijas un iekārtas ražojoši uzņēmumi zina kvalitatīva metinātāja vērtību. Kiwa Inspecta sniedzot metinātāju sertificēšanas pakalpojumu ir svarīgs ķēdes posms metinātāju darba kvalitātes novērtēšanā un atbilstības apliecināšanā. Metālapstrādes uzņēmumiem bieži nepieciešami arī nesagraujošās testēšanas pakalpojumi, kas ieņem ļoti nozīmīgu vietu Kiwa Inspecta pakalpojumu klāstā.

Vadības sistēmu sertifikācija atbilstoši standartiem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, mūsdienās kļuvusi par pašsaprotamu lietu. Metāla konstrukciju ražotājiem aktuāla ir arī nesošo metāla konstrukciju sertifikācija atbilstoši standartam un EN 1090 un metināšanas procesu sertifikācija atbilstoši standartam ISO 3834. 

Metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu darbībā, būtiska loma ir arī ražošanā izmantoto iekārtu drošumam un darba aizsardzības risinājumiem. Kiwa Inspecta darba aizsardzības speciālistu piesaistīšana ļauj precīzi identificēt reālos darba vides riskus un novērst nelaimes gadījumus.

Līdz ar energoresursu cenas pieaugumu, aktuālāka kļūst arī ražošanas energoefektivitāte. Kiwa Inspecta ir neatkarīgs, ar nevienu konkrētu ražotāja nesaistīts un uzticams partneris arī efektīvāko energoefektivitātes risinājumu izvēlē.

Ja sadarbojaties ar Kiwa Inspecta, Jūsu rīcībā vienmēr būs pieredzējuši un nesagraujošās testēšanassertificēšanasiekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšanas un darba aizsardzības speciālisti.