Ķīmijas un naftas produkti

Ķīmijas un naftas produkti

Mūsdienās sabiedrība ir pilnībā atkarīga no naftas, naftas produktu un ķīmisko vielu industrijas. Tā ir plaša joma, kas sevī ietver visu, sākot no ražošanas sektora, līdz pat sadzīvei. Ražošanā drošības garantēšana riskantos, sarežģītos un ar investīcijām saistītos procesos uzliek augstas prasības projektēšanai, ikdienas darbībām, aprīkojuma kontrolei, kā arī darbinieku zināšanu un pieredzes līmenim. Mūsdienās neviens nevar atļauties noplūdes vai avārijas, kas var nodarīt kaitējumu dabai, jūsu uzņēmuma darbībai vai tēlam.

Mēs izmantojam uz zināšanām balstītu pieeju, modernas tehnoloģijas un augstus kvalitātes standartus, kas ļauj mums piedāvāt inovatīvus risinājumus jebkuram dzīvescikla posmam.

Kiwa Inspecta ir vadošais atbilstības novērtēšanas uzņēmums Ziemeļvalstīs ar vairāk kā 30 gadu pieredzi.