STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROBLEMOS. Kaip jas spręsti?

STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROBLEMOS. Kaip jas spręsti?

Greitis ir pinigai statybos sektoriuje – svarbiausi. Kokybei skiriama nepakankamai dėmesio, todėl problemos tik didėja, o apie jas kalbėti vis dar vengiama. UAB „Inspecta“ generalinis direktorius Mantas Andriuškevičius sako, kad apie statybos techninės priežiūros problemas reikia drąsiai pradėti kalbėti jau šiandien.

Kas yra kokybės kontrolė statybos?

Visose pramonės šakose, ar tai būtų produktų gamyba, paslaugos, statyba, siekiant gauti tinkamą rezultatą, būtina tinkamai valdyti procesus ir užtikrinti kokybę. Manau, niekam nekyla abejonių, kad gaminant maisto produktus reikia kontroliuoti kokybę visuose gamybos etapuose, kol paruoštas gaminys patenka pas galutinį vartotoją. Statyba - ne išimtis. Statybos procesai yra brangūs ir bent vieno etapo darbus atlikus nekokybiškai galima turėti rimtų problemų. Kokybės kontrolė statybų sektoriuje Lietuvos norminiuose teisės aktuose įvardinama kaip statinio statybos techninė priežiūra. Šiuo metu pastebime, kad dauguma dalyvaujančiųjų statybos procesuose sutinka, kad statybos techninė priežiūra yra silpnoji grandis, neretai atliekama tik formaliai, be to, ją gali atlikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Kyla daug klausimų, kokią atsakomybę gali prisiimti fiziniai asmenys, kokia suma pajėgūs apsidrausti civilinę atsakomybę? Taip pat ne mažiau svarbus ir kvalifikacijos klausimas. Ar fizinis asmuo gali būti visų sričių specialistas? Turime omenyje, ar gali išmanyti, be bendrųjų statybinių, dar ir specialiąsias dalis, t. y. elektrą, vėdinimą, šildymą, vandentiekį, nuotekas ir pan. Realybėje Lietuvos statybos sektoriaus kokybės kontrolė yra labiausiai „serganti“, o gal ir „mirštanti“, lyginant su kitomis pramonės šakomis. Kaip būtų galima spręsti šias problemas? Mūsų nuomone, realiausias ir efektyviausias kelias būtų prilyginti statinio statybos techninės priežiūros veiklą kontrolei ir tuomet taikyti tarptautinio standarto reikalavimus LST EN ISO/IEC 17020 „Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“. Šiandien statinio statybos techninė priežiūra reglamentuojama reikalavimus surašius į Lietuvos nacionalinį dokumentą (Statybos techninis reglamentas) ir vis stengiamasi šį dokumentą papildyti, patobulinti, kas išties panašu į dviračio išradinėjimą. Mūsų minimas standartas apima dokumentų valdymo, atsekamumo, nepriklausomumo ir nešališkumo, kompetencijų užtikrinimo, civilinei atsakomybės ir kt. reikalavimus.

Opi problema – viešieji pirkimai

Dar viena ypač opi problema - viešieji pirkimai. Statybos techninės priežiūros grupės vadovas Valdas Kuckailis pasakoja, kad kalbant apie viešuosius pirkimus statybos techninei priežiūrai atlikti galima netgi įžvelgti nusikalstamos veikos požymių. Dažniausiai, viešųjų pirkimų konkursuose dalyvauja labai daug pretendentų - dešimt ir daugiau, o siūlomos paslaugų atlikimo kainos tam pačiam pirkimui skiriasi kartais net ir dešimtimis kartų. Todėl sunku patikėti, kad visa techninio prižiūrėtojo komanda dirbs pusmetį ar metus už keletą tūkstančių eurų, kaip tai priklauso. Taip pat neretai pasitaiko atvejų, kad statomo objekto techninę priežiūrą atlieka tos pačios įmonės darbuotojas. Ar tai teisinga? O kiek yra atvejų, kai statinio techninė priežiūra vykdoma formaliai, tiesiog padedant parašus. Neretai viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs rangovas pasiūlo techninį prižiūrėtoją – fizinį asmenį arba įmonę, sukurtą tam vieninteliam objektui prižiūrėti. Tad formaliai padedami reikiami parašai, o nutikus nelaimei – atsakingų asmenų nebelieka

Visi sutinka su tuo, kad statybos techninė priežiūra yra statybos kokybės kontrolė, kad ji turėtų būti nešališka. Kol kas Lietuvoje galiojantys teisės aktai to neužtikrina. Tai gal vertėtų pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir šioje srityje pradėti taikyti tarptautinių standartų reikalavimus? Pagaliau Lietuva taptų modernia valstybe, kur adekvatūs kokybiniai reikalavimai apsaugotų jos piliečius. Juk nekokybiškas statinys gali kelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

Straipsnis iš žurnalo „Structum“

Puslapis atnaujintas: 03 Geg 2017