Mokymai

Mokymai

Investicija į pramonę – tai ne tik investicija į modernius įrenginius, statybas, naujas technologijas, bet ir investicija į darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą.

Būtinumą mokyti darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją sąlygoja pačių įmonių poreikiai bei interesai, todėl darbuotojai turi būti mokomi aptarnauti naujas technologijas, kokybiškai teikti paslaugas, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Todėl reikalingas profesinis mokymas bei būtina nuolat turimas žinias atnaujinti ir papildyti, t.y. tobulinti kvalifikaciją.

Kiwa Inspecta UAB ekspertai ir specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį vykdo darbuotojų profesinius bei kvalifikacinius mokymus bei atestacijas, organizuoja kursus, seminarus, konferencijas Kiwa Inspecta UAB mokymo įstaigoje bei įmonėse. Mokymų metu pateikiama naujausia, aktualiausia informacija, praktiniai pavyzdžiai, susiję su potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimu, jų techninės būklės tikrinimu, atitikties vertinimu, pavojingų darbų organizavimu, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymu.

Prekiaujame : 

-       Darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalais

-       Įrengimų techniniais pasais