Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas

Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas

Potencialiai pavojingi įrenginiai tai - darbo priemonės (darbui naudojamos mašinos, įrengimai, įrenginiai, aparatai, prietaisai ar įrankiai ir kiti įrenginiai), kuriuos naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui dėl juose sukauptos energijos bei vykstančių procesų. Įrenginiams priskiriami jų valdymo, signaliniai, blokavimo ir saugos įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai.

Neretai eksploatuojant potencialiai pavojingus įrenginius iškyla klausimų, susijusių su saugiu jų naudojimu, techninės būklės tikrinimu, nuolatinės priežiūros organizavimu, darbuotojų, valdančių įrenginius mokymu ir t.t. Daugeliu atvejų, savininkui reikalinga nešališka specialisto konsultacija prieš įsigyjant potencialiai pavojingą įrenginį, tam, kad įvertinti būsimą riziką, reikalingus išteklius jo priežiūrai, darbuotojų kvalifikacijai ir t.t.

UAB "Kiwa Inspecta" atlieka visų potencialiai pavojingų įrenginių grupių ir kategorijų techninės būklės tikrinimus:

  • Garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos;
  • Slėginių indų ir jų įrangos;
  • Pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos;
  • Pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos (stacionarių ir mobilių);
  • Liftų ir jų įrangos (žmonėms kelti ir krovininių liftų bei mašininės pavaros keltuvų);
  • Lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos (keleivinių lynų kelių);
  • Eskalatorių ir jų įrangos (tarpaukštinių ir tunelinių eskalatorių bei judamųjų takų);
  • Kėlimo įrenginių ir jų įrangos (mašininės pavaros kėlimo kranų ir kėlimo platformų);
  • Pramoginių įrenginių ir jų įranga (pasivažinėjimo atrakcionų ir apžvalgos ratų);
  • Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos;

UAB "Kiwa Inspecta" atlieka naujų ir naudotų potencialiai pavojingų įrenginių pripažinimą tinkamais naudoti šalyje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-12-27 įsakymu Nr. A-1289 nustatyta tvarka (Žin., 2004, Nr. 188-7020).