Atitikties vertinimas

Atitikties vertinimas

UAB "Kiwa Inspecta" (paskelbtosios įmonės numeris 2268) atlieka atitikties įvertinimo procedūras pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos:

2014/33/ES “Liftai ir liftų saugos įtaisai” :

 • Elektrinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą;
 • Elektrinių liftų vienetinis patikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 8 priedą (G modulis);
 • Hidraulinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą;
 • Hidraulinių liftų vienetinis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą X, G modulis.

 2014/68/ES “Slėginė įranga”:

 • Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” A2 modulis. Gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimasis slėginės įrangos tikrinimas atsitiktinias intervalais.
 • Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” B modulis. ES tipo tyrimas (projekto tipas.
 • Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” F modulis. Slėginės įrangos patikra, pagrįsta atitikties tipui;
 • Techninis reglamentas“Slėginės įrangos techninis reglamentas”G modulis. Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis.

2010/35/ES "Gabenamieji slėginiai indai":

 • Periodiškas tikrinimas, 3 skyrius;
 • Tarpinis tikrinimas, 3 skyrius;
 • Išimtinis tikrinimas, 3 skyrius;
 • Pakartotinis atitikties įvertinimas, 3 priedas.