Skundai ir apeliacijos

Skundai ir apeliacijos

Mums svarbi kiekvieno kliento nuomonė apie mūsų darbą. Atsižvelgdami į klientų nuomonę, mes nuolat tobuliname UAB "Kiwa Inspecta"  Įstaigų veiklą bei užtikriname teikiamų paslaugų kokybę.

Skundų ir apeliacijų nagrinėjimas

Savo pageidavimus, skundus bei apeliacijas apie mūsų suteiktas paslaugas, ekspertų ar sertifikavimo specialistų darbą bei sprendimus prašome pateikti raštu, elektroniniu paštu, faksu arba asmeniškai adresu:

UAB "Kiwa Inspecta" 
Bieliūnų g. 1, 12110 Vilnius
Tel. +370 5 203 1395
Faks. +370 5 203 1396
lithuania@inspecta.com

UAB "Kiwa Inspecta"  klientai, jiems pageidaujant, su skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka gali susipažinti kreipiantis į UAB "Kiwa Inspecta"  generalinį direktorių arba vadovybės atstovą kokybei.

Pateikiant skundą ar apeliaciją turi būti pateikiami pareiškėjo kontaktiniai duomenys ir nurodomos konkrečios priežastys dėl kurių teikiamas skundas ir apeliacija.

Pareiškėjui pageidaujant skundai ir apeliacijos , dėl standartų EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 gali būti pateikiamos tiesiogiai sertifikatus išdavusiai įstaigai (anglų arba rusų kalba) AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013.