Istorija

Istorija

Kiwa Inspecta istorija prasidėjo dar 1975 metais, kada Suomijos valstybė norėdama užtikrinti slėginių indų ir kitų ypač svarbių pavojingų įrenginių saugumą įkūrė technikinės kontrolės centrą (Teknillinen tarkastuskeskus, TTK). 1977 m. Švedijoje buvo priimtas naujas Nacionalinis įstatymas pagal kurį buvo įkurta Švedų kontrolės įstaiga (Statens Anläggningsprovning).

1990 m. daugelyje šalių pradėjo keistis rinkos sąlygos, tarpe jų ir įrenginių tikrinimo rinka. Valstybinės tikrinimo bendrovės, tam, kad atsirastų konkurencija, buvo reorganizuojamos bei privatizuotos. 1995 m. Švedijoje įrenginių  tikrinimo monopolija išnyko, o 1998 metų sausio mėnesį Švedų kontrolės įstaiga buvo reorganizuota į AB “SAQ Kontroll”. Tuo pačiu metu Suomijoje, keičiantis rinkai, įsikūrė Kiwa Inspecta.

2000m. Kiwa Inspecta tapo lyderiaujančia NDT (neardomųjų bandymų) įmone Suomijoje (Huber Testing Oy). 2005m. Kiwa Inspecta  pradėjo plėstis už Suomijos ribų. Tais metais Kiwa Inspecta įsigijo Latvijos kontrolės įmonės akcijų ir pradėjo dirbti Latvijoje. 2006m., Kiwa Inspecta pradėjo dirbti Švedijoje, kai įsigijo dalį DNV, kuri anksčiau buvo AB „SAQ Kontroll“, akcijų. Nuo tada Kiwa Inspecta sparčiai plečiasi ir vystosi vykdydama atitinkamus darbus Šiaurės ir Pabaltijo šalyse- Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Latvijoje, Estijoje, bei Lietuvoje.

Lietuvoje Kiwa Inspecta savo veiklą pradėjo 2010 m. birželio mėnesį. Tačiau jau šiuo metu Kiwa Inspecta UAB yra vienintelė Lietuvoje kontrolės ir sertifikavimo įstaiga, galinti pasiūlyti platų kontrolės ir sertifikavimo bei konsultavimo ir mokymo paslaugų spektrą. Didžioji dalis mūsų klientų yra gamybos, įrenginių priežiūros bei montavimo įmonės, todėl mes esame įsitikinę, kad mūsų užsakovams yra patogu bendradarbiauti su viena įmone galinčią teikti paslaugas kontrolės visose sertifikavimo (kokybės sistemų, produktų, procesų ir personalo) srityse, o taip pat esant poreikiui iš kitų įmonės padalinių gauti ir techninio konsultavimo bei mokymo paslaugas.