Informacijos pateikimas

Informacijos pateikimas

UAB "Kiwa Inspecta" interesantams teikia informaciją visais klausimais susijusiais su UAB "Kiwa Inspecta" veikla raštu, el.paštu ar telefonu, o apie įrenginių savininkus bei įrenginių būklę tik ar kitus susijusius su savininkais klausimus tik norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka arba jiems sutikus.

Laikantis konfidencialumo, informacija apie potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę, jų atitikties vertinimą, produktų, procesų ar kitą sertifikavimą gali būti teikiama tik Valstybės ar teisėsaugos institucijoms gavus jų paklausimą raštu ir apie tai informuojant savininką.

Informacija apie darbuotojų, procesų ar produktų sertifikavimą, UAB "Kiwa Inspecta" išduotus sertifikatus pateikiama tik gavusi kreipimasi raštu nurodant priežastį (pagrindą). Apie tai informuojamas sertifikato turėtojas.