Tuletõkkeuste CE-märgistamine

Teavitame, et 08.04.2016 ilmus Euroopa Liidu Teatajas (OJEU) tootestandard EN 16034:2014 „Aknad, uksed ja väravad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja suitsutõkestus“,  mis, teeb võimalikuks tuletõkkeuste CE märgistamise alatest 01.11.2016 (Euroopa Komisjoni otsus nr 2016/C398/09.

MÄRKUS: Standardit EN 16034: 2014 kohaldatakse ainult koos standardiga EN 13241-1: 2003 + A2:2016 või EN 14351-1: 2006 + A2:2016

Kuidas toimub üleminek?

Vastavalt Euroopa standardiorganisatsiooni CEN andmetele on standardi EN 16034 ülemineku aeg kuni 01.11.2019. Varasemalt Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud tuletõkkeuste sertifikaadid kehtivad kuni standardi EN 16034 ülemineku perioodi lõpuni või sertifikaadil märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni CE-märgistusele üleminekuni konkreetse toote osas. Ettevõte, kes on huvitatud CE- märgistusest (CPR sertifikaadist) saab esitada Inspecta Estonia OÜ-le vastavasisulise taotluse.

Kuna me oleme seni väljastanud tuletõkkeukse sertifikaate prEN/FprEN/EN 16034 alusel, siis sisuliselt jäävad kõik nõudmised Teie osas samaks. Olulisim on see, et vastavusdeklaratsiooni asemel tuleb Teil koostada Toimivusdeklaratsioon (Declaration of Conformity -DoP), mis on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu  muudetud Ehitusmäärusega  nr 305 (Euroopa Komisjoni otsus nr 574/2014).

Toimivusdeklaratsiooni näidis on toodud ka standardis EN 16034:2014, mis on kättesaadav EVS-ist.

Mis see endaga kaasa toob?

Kooskõlas standardiga EN 16034:2014  (ZA.2  tabel), toimub tuletõkkeuste sertifitseerimine toimivuse püsivuse hindamissüsteemi 1 järgi, mis  tähendab, et sertifitseerimise viib läbi Euroopa Teavitatud Asutus (Notified Body). Inspecta Estonia OÜ teavitatud asutuse registreerimise number on 1336.

Tootestandardi EN 16034:2014 kohaselt on toote põhiomadused:

  • Tulepüsivus;
  • Suitsupidavus (EN 1634-3);
  • Isesulgumine (EN 1191).

Nimetatud toimivuskriteeriumide saamiseks tuleb teostada katsed (juhul, kui need ei ole varem tehtud) akrediteeritud laboris. Taotluse esitanud ettevõttega võtame kohe ühendust ning vaatame koos üle katseobjektid taotletud tüübikatsete läbiviimiseks, sobilikud laborid (juhul, kui katsetusi ei ole veel teostatud)  ning edasise tegevuse CE- märgistamiseks.

Siinkohal teadmiseks, et Inspecta Estonia OÜ akrediteeritud laboris saab teostada suitsupidavuse katset (EN 1634-3) ja isesulgumise katset (EN 1191) . 

CE-märgistamise ehk CPR sertifikaadi eelised.

Kui teil on kõik nõutavad põhiomadused deklareeritud (Toimivusdeklaratsioon) ning meie poolt väljastatud CPR sertifikaat olemas, siis vastavalt Euroopa Liidu määrusele nr 305 peavad kõik Euroopa riigid aktsepteerima seda sertifikaati. See tähendab, et erinevates riikides ei pea enam eraldi sertifikaate taotlema.

Täiendav info

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega:
Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975, 
Merilin Aasma, +372 562 21 751,  
Olavi Üits, +372 534 27 327,  

Lehekülg loodi: 28 okt 2016