Tuletõkkeuste sulused

Lugupeetud Uste tootjad,

Teavitame, et seoses lukkude ja muude suluste vahetatavuse päringutega ning peatse standardi EN 16034 harmoneerimisega välisuste osas oleme välja töötanud nõuded  ja tähtajad suluste vahetatavuse kohta.

Tegevus  Tähtaeg
Aktsepteerime DoP-e (Toimivusdeklaratsioone), sertifikaate ja muid asjakohaseid tõendusdokumente (nt katseprotokollid, HPS) 
uste suluste kohta
Kuni 01.11.2019 (EN 16034 ülemineku lõpp tähtaeg)


Aktsepteerime ainult HPS (Hardware perfomance sheet) (Suluste toimivuse teabeleht) vastavalt suluste toote standarditele,  kus on viidatud  EN 16035* standardile

Alates 01.07.2017


Juhul kui ülemineku perioodil 01.07.2017 kuni 01.11.2019 võetakse vastu mistahes suluse toote standard, milles on ettenähtud HPS koostamine  tuleb selle suluse kohta esitada HPS.

 

*EN 16035: 2012 „ Suluste toimivuse teabeleht (HPS)- „ Katsetulemuste täpsustamine ja kokkuvõte, et lihtsustada suluste vahetatavust tuletõkke- ja suitsupidavuse ustes“.

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega.

Anu Kuusk, anu.kuusk@inspecta.com680 7748;
Merilin Aasma, merilin.aasma@inspecta.com680 7748;
Olavi Üits, olavi.ueits@inspecta.com.659 9423

Lehekülg loodi: 20 okt 2016