Ratifitseeriti tuletõkkeuste tootestandard EN 16034:2014

Teavitame, et 07.08.2014 ratifitseeriti tootestandard EN 16034:2014 „Aknad, uksed ja väravad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja suitsutõkestus“, mille ilmumine Euroopa Official Journal-is (OJ), eeldatavalt 30.04.2015, teeb võimalikuks tuletõkkeuste CE märgistamise.

Kuidas toimub üleminek?

Hetkel on Euroopa standardiorganisatsiooni CEN andmetel standardi EN 16034 ülemineku aeg määratud kuni 2019  aasta novembrini. Varasemalt Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud tuletõkkeuste sertifikaadid kehtivad kuni standardi EN 16034 ülemineku perioodi lõpuni või sertifikaadil märgitud kehtivusaja lõpuni. Ettevõte, kes on huvitatud CE- märgistusest (CPR sertifikaadist) saab alates 1. maist 2015 ( EN16034 muutumisel harmoneeritud standardiks) esitada taotluse Inspecta Estonia  osaühingule, ka siis, kui tal on kehtiv MKM määruse nr 49 kohane sertifikaat.

Mis see endaga kaasa toob?

Kuna me oleme seni väljastanud tuletõkkeukse sertifikaate prEN/FprEN 16034 alusel, siis sisuliselt jäävad kõik nõudmised Teie osas samaks. Olulisim on see, et vastavusdeklaratsiooni asemel tuleb Teil koostada Toimivusdeklaratsioon (Declaration of Conformity -DoP), mis peab olema koostatud kooskõlas Euroopa Liidu  Ehitusmääruse nr 305, lisaga III. Toimivusdeklaratsiooni näidis on toodud ka standardis EN 16034:2014, mis on kättesaadav EVS-ist.

Kooskõlas standardiga EN 16034 (ZA.2  tabel), toimub tuletõkkeuste sertifitseerimine toimivuse püsivuse hindamissüsteemi 1 järgi, mis  tähendab, et sertifitseerimise viib läbi Euroopa Teavitatud Asutus (Notified Body).

Tootestandardi EN 16034:2014 kohaselt on toote põhiomadused tulepüsivus, suitsupidavus ning isesulgumine. Nimetatud toimivuskriteeriumide saamiseks tuleb teostada katsed (juhul, kui need ei ole varem tehtud) akrediteeritud laboris. Taotluse esitanud ettevõttega võtame kohe ühendust ning vaatame koos üle katseobjektid taotletud tüübikatsete läbiviimiseks, sobilikud laborid (juhul, kui katsetusi ei ole veel teostatud)  ning edasise tegevuse CE- märgistamiseks.

CE-märgistamise ehk CPR sertifikaadi eelised.

Kui teil on kõik nõutavad põhiomadused deklareeritud (Toimivusdeklaratsioon) ning meie poolt väljastatud CPR sertifikaat olemas, siis vastavalt Euroopa Liidu määrusele nr 305 peavad kõik Euroopa riigid aktsepteerima seda sertifikaati. See tähendab, et erinevates riikides ei pea enam eraldi sertifikaate taotlema.

Siinkohal teadmiseks, et Inspecta Estonia OÜ laboris saab teostada isesulgumise katset (EN 1191) ning hiljemalt aprillis ka suitsupidavuse katset (EN 1634-3).

Täpsemat teavet katsete läbiviimise kohta on võimalik saada lähemal ajal toimuval Inspecta kliendipäeval, mille toimumise kuupäevast Teid informeerime.  

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega.

Täiendav info

Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975,  anu.kuusk@inspecta.com, Merilin Aasma, +372 562 21 751,  merilin.aasma@inspecta.com, Olavi Üits, +372 534 27 327,  olavi.ueits@inspecta.com,

Lehekülg loodi: 18 märts 2015