1.01.2015 jõustuvad tehnilise kontrolli määruste muudatused

Alates 1.jaanuarist 2015 jõustuvad  tehnilise kontrolli määruste muudatused, mille  kohaselt tuleb tehnilise kontrolli teostajal vormistada kõik tehnilise kontrolli protokollid TJA elektroonses keskkonnas, mille moodul saadab digiallkirjastatud protokolli kliendi poolt TJA e-keskkonnas kinnitatud e-posti aadressile. Sellest tulenevalt ei ole tehnilise kontrolli teostajal enam kohustust  väljastada tehnilise kontrolli protokolle paberkandjal ja õiguslikuks protokolliks jääb ainult TJA-andmekogus vormistatud protokoll. Protokolli saamise/vaatamise/ligipääsu õigus TJA e-keskkonnas http://emoodul.tja.ee/web/www.eesti.ee  on seadme/paigaldise omanikuks/valdajaks/ehitajaks registreeritud juriidilisel  või füüsilisel isikul. Seega muutub seadmete/paigaldiste omanikele/valdajale/ehitajatele tehnilise kontrolli andmete kättesaadavus kiiremaks, mugavamaks ning aegasäästvamaks.

Kõige olulisem on seadme/paigaldise omaniku õige ja toimiv e-posti aadress!

Seoses eelnevaga pakume Teile võimalust osaleda Inspecta Estonia jaanuarikuu koolitusel „Seadmete ja paigaldiste ning tehnilise kontrolli haldus e-keskkonnas“, milles anname täpsema ülevaate antud määruste muudatustest ning mis muutub tehnilise  kontrolli taotlejale, omanikule/valdajale/ehitajale. Huvi korral palume teil ühendust võtta meie koolitusspetsialistiga Imbi Kulp,  +372 688 8890, +372 501 5301, imbi.kulp@inspecta.com.

Kuidas toimib tehniline kontroll

Täiendav info

Kristiine Kikas, +372 680 7748, +372 52 68 102, kristiine.kikas@inspecta.com

Lehekülg loodi: 04 dets 2014