Alates 01.01.2015 peab üle 5 t vedelgaasi ladustamisel omama tegevusluba

Ohtlikus ettevõttes tohib alates 01.01.2015 ohtlikke kemikaale käidelda üksnes tegevusloa alusel.Tegevusluba ei ole nõutav, kui ohtlikke kemikaale käitlevale ettevõttele on väljastatud keskkonnakompleksluba või lõhkematerjalitehase või lõhkematerjalilao käitamisluba.

Täpsemalt saate lugeda Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TJA) kodulehelt www.tja.ee.

Lehekülg loodi: 07 dets 2014