Seadme audit (tehniline kontroll)

Seadme audit (tehniline kontroll)

Teostame seadme auditeid (tehnilist kontrolli) surveseadmetele, masinatele, liftidele, köisteedele, eskalaatoritele, liikurteedele, gaasipaigaldistele ning elektripaigaldistele õigusaktidega sätestatud korras.

Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Auditi teostamisel tegutseme vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 toodud A-tüüpi inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Auditi toiminguid teostab tehnikavaldkonnas seadmekontrolliosakond ja elektrivaldkonnas elektriosakond.