Taotlused

Seadme audit (tehniline kontroll)

Surveseadme auditi taotlus
Paikse anuma auditi taotlus
Veoanma auditi taotlus
Lifti auditi taotlus
Köistee, eskalaatori, liikurtee auditi taotlus
Masina audit taotlus, UUS
Gaasipaigaldise audit taotlus
Ühiskondlikult kasutatava hoone või kortermaja gaasipaigaldise auditi taotlus
Projekti kontrolli taotlus
Omanikuvahetusest teavita

Elektripaigaldiste audit

Elektripaigaldiste auditi taotlus
Elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste taotlus

Sertifitseerimine ja vastavushindamine

Surveseadme vastavushindmise, lõpphinnangu andmise ja projekti kontrolli taotlus
Pressure equipment application (ENG)
Lifti vastavushindamise taotlus
Gaasiseadmete vastavushindamise taotlus
Metallkonstruktsioonide EN 1090 taotlus
Ehitustoodete sertifitseerimise taotlus
Ehitustoodete sertifitseerimise taotlus (ENG)
Proovivõtu taotlus
Proovivõtu taotlus ENG

Toimivusdeklaratsiooni NÄIDIS_est_eng
Ehitustoodete sertifitseerimise taotlus NÄIDIS

Muu

Avatäidete ekspertarvamuse taotlus

EMÜ

EMÜ tüübihindamise taotlus(B moodul)

Katsetamine

Mittepurustava kontrolli taotlus
Mittepurustava kontrolli taotlus (ENG)
Elektriseadmete katsetamise taotlus
Elektriseadmete katsetamise taotlus (ENG)
Kaitseklappide katsetuse taotlus

Elektrilised mõõtmised

Elektripaigaldistes kontrollmõõtmiste taotlus
Erimõõtmiste taotlus
Erimõõtmiste taotlus (ENG)

Kalibreerimine/taatlemine

 Kalibreerimise/taatlemise taotlus

Uste katsetamine EN 1191 ja EN 1634-3

 Uste katsetamise EN 1191 ja EN 1634-3 taotlus

Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

ISO 3834 sertifitseerimise taotlus
Juhtimissüsteemide sertifitseerimise taotlus

Keevitamine

Keevitusprotseduuri sertifitseerimise ja keevitajate sertifitseerimise taotlus

Personali sertifitseerimine

Tehnika valdkond

Surveseadme kasutamise järelevaataja: esmakordne, resertifitseerimine
Surveseadmetööd tegev isik: esmakordneresertifitseerimine
Masina kasutamise järelevaataja: esmakordneresertifitseerimine
Masinatööd tegev isik: esmakordneresertifitseerimine 
Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja: esmakordneresertifitseerimine
Gaasitööd tegev isik: esmakordneresertifitseerimine

Auditit tegev isik: esmakordne, resertifitseerimine

Elektrivaldkond

Elektriala personali pädevustunnistuse taotlused: esmakordne,resertifitseeriminelaiendaminetöökogemuse kirjeldus.