Surveseadmete vastavushindamine

Surveseadmete vastavushindamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil turustatavad ja kasutusele võetavad surveseadmed ja -seadmestikud olema tavaliselt varustatud vastavusmärgistusega CE ja neil peab olema nõuetele vastavuse tõendamiseks vastavusdeklaratsioon vastavalt direktiivile 2014/68/EL (vana direktiiv 97/23/EU).
Selleks peavad seadmed läbima vastavushindamise.Tüüpilisteks seadmeteks on surveanumad, torustikud, mahutid, katlad, soojusvahetid jne.
Teostame vastavushindamist järgmiste mooodulite kohaselt:

Protseduur Moodul
Sisene tootmiskontroll lõpphinnangu andmise järelevalvega A2
Tüübihindamine B
Projektihindamine B1
Tüübivastavus C2
Toote tõendamine F
Toote ühiku tõendamine G
Tootmise kvaliteeditagamine D
Tootmise kvaliteedikinnitus D1
Toote kvaliteedikinnitus E
Toote kvaliteedikinnitus E1
Täielik kvaliteeditagamine H
Täielik kvaliteeditagamine projekti hindamisega H1

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

German Vimb, 659 9428, +372520 0331, german.vimb@inspecta.com