Ehitustoodete sertifitseerimine

Ehitustoodete sertifitseerimine

Teostame ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamist ja tootmisohje kontrolli akrediteeritud ja teavitatud valdkonnas.

Sertifitseerimise aluseks on harmoneeritud tootestandardi või tehnilise tunnustuse nõuded (ETA) või vastavus toote tehnilisele kirjeldusele. Vastavalt ehitustoodete määrusele nr 305/2011 ei ole tootmisohje puudumisel toote toimivuse hindamine võimalik. Seega, toote sertifitseerimisega kaasneb ka tehase tootmisohje olemasolu. Samuti organiseerime katsetusi.

Tegeleme järgmiste ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavushindamisega:

1. Ehitustoodete sertifitseerimine (akrediteeritud vabatahtlik valdkond)

Tootegrupp

Normdokument

Uksed ja aknad

EN 16034:2014

2. Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine  (teavitatud valdkond)

Tooted

Normdokument

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem

Moodulkorstnad

Suitsutorud

Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 13063-1:2005+A1:2007

2+

2+

2+

Uksed ja aknad

EN 14351-1:2006 +A2:2016

EN 16034:2014

1

Maapealsed tuletõrjehüdrandid

Maa-alused tuletõrjehüdrandid

Suitsuluugid

Tuletõkkeklapid

EN 14384:2005


EN 14339:2005

 
EN 12101-2:2005

EN 15650:2010

1

 
1


1

1


Klaaspaketid


Karastatud klaas


EN 1279-5:2006+A2:2010

EN 12150-2:2004


1


1


Ehituslikud metallkonstruktsioonid


EN 1090-1:2009+A1:2011


2+

Kolmemõõtmelised metallist naelutusplaadid ETAG 015:2013                2+
Kolmemõõtmelised metallist naelutusplaadid EN 14545:2008                2+
Puitkonstruktsioonid EN 14250:2010                2+

3. Vabatahtlik valdkond

Tooted, millel puudub harmoneeritud standard või ETA.

 

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.

Täiendav info

Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975,  anu.kuusk@inspecta.com, Merilin Aasma, +372 562 21 751,  merilin.aasma@inspecta.com, Olavi Üits, +372 534 27 327,  olavi.ueits@inspecta.com,

Toomas Reha, +372 659 9423, +372 553 3933, toomas.reha@inspecta.com  (metallkonstruktsioonid EN 1090).