Toote sertifitseerimine ja vastavushindamine

Toote sertifitseerimine ja vastavushindamine

Kiwa Inspecta on toodete sertifitseerimiseks akrediteeritud vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17065 ja  on Euroopa Liidu teavitatud asutus (NB) tunnusnumbriga 1336.

Teavitatud asutuse poolne vastavushindamine on enamusel juhtudel eelduseks tootele CE märgi paigaldamiseks ja toote turule laskmiseks.

Teostame vastavushindamist lähtudes järgmistest Euroopa Liidu direktiividest:

 • Surveseadmed  vastavalt direktiivile 2014/68/EL;
 • Lihtsad surveanumad vastavalt direktiivile  2014/29/EL;
 • Liftid vastavalt direktiivile 2014/33/EL;
 • Gaasiseadmed vastavalt direktiivile 2009/142/EL;
 • Elektromagnetiline ühilduvus vastavalt direktiivile 2014/30/EL
 • Ehitustooted vastavalt ehitustoodete määrusele nr 305/2011

Avaliku infona edastatakse:

 • Sertifitseerimisskeemid ja protseduurid
 • Sertifitseerimisega seotud tasud
 • Sertifikaatide/tunnistuste peatamise,tühistamise ja kehtivuse kohta
 • lepingu tingimused ( sh sertifikaadi ja vastavusmärgi kasutamise /sertifitseeringule viitamise nõuded)
 • Kaebusete ja apellatsioonide protseduur.  

 Info päringut võib teha e-postile estonia@inspecta.com