Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

Juhtimissüsteemide sertifitseerimine

Kiwa Inspecta pakub ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 3834 kohast juhtimissüsteemide sertifitseerimist.

Kiwa Inspecta pakub järgnevate juhtimissüsteemide sertifitseerimist:

  • ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem;
  • ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem;
  • ISO 3834 Keevitustööde kvaliteedisüsteem.

Samuti omame valmisolekut sertifitseerima ISO 45001:2018 järgi.

Teavitame, et uutele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 ülemineku tähtaeg on 14.09.2018. Täpsemalt selgitab juhtaudiitor ülemineku nõudeid järelevalve käigus. 

Oleme rahvusvaheliselt tunnustatud ja standarditele  EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015  ja EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 vastavalt akrediteeritud sertifitseerimisasutus.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 56 47 99 75, anu.kuusk@kiwa.com (ISO 9001 ja ISO14001).

Toomas Reha, +372 659 9423, +372 553 3933, toomas.reha@kiwa.com (ISO 3834).