Sertifitseerimine ja vastavushindamine

Sertifitseerimine ja vastavushindamine

Teostame sertifitseerimist kolmes valdkonnas: tooted, juhtimissüsteemid ja personal.

Toote sertifitseerimine/vastavushindamine lähtub Euroopa Liidu direktiividest. Juhtimissüsteemide sertifitseerimine toimub vastavalt standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja  ISO 3834.

Personali sertifitseerimine lähtudes õigusaktidest ja standarditest:

  • surveseadmetöid, gaasitöid, tõsteseadmetöid või masinatöid juhtivad isikud;
  • surveseadme, lifti, köistee, gaasipaigaldise või masina kasutamise järelevaatajad;
  • tehnika valdkonna tehnilist kontrolli teostavad isikud;
  • elektri- ja käidutöid juhtivad isikud;
  • keevitajad, keevitusoperaatorid.

Avaliku infona edastatakse:

  • Sertifitseerimisskeemid ja protseduurid
  • Sertifitseerimisega seotud tasud
  • Sertifikaatide/tunnistuste peatamise,tühistamise ja kehtivuse kohta
  • lepingu tingimused ( sh sertifikaadi ja vastavusmärgi kasutamise /sertifitseeringule viitamise nõuded)
  • Kaebusete ja apellatsioonide protseduur.  

 Info päringut võib teha e-postile estonia@kiwa.com