Muud teenused

Muud teenused

Lisaks tehnilisele kontrollile, auditile, vastavushindamisele, sertifitseerimisele ja katsetamisele pakume klientidele ka järgnevaid teenuseid:

 • seadmete tehnilised uuringud ja ekspertiisid;
 • ekspertarvamused;
 • täiendkoolitused;
 • seadmete tootmise,  paigaldamise ja remondi kvaliteedijärelevalve;
 • seadmete ja rajatiste valmistus-, paigaldus- ja remondiprojektide nõuetele vastavuse hindamine;
 • osalemine kliendi personali eksamineerimisel;
 • katelde soojusbilansi koostamine;
 • seadmete vigastuste ja avariide põhjuste uurimine;
 • torustike ja seadmete isoleerkatte seisukorra kontrollimine;
 • lekete tuvastamine maa-alustest gaasitorustikes;
 • elektriohuteadlikuse kontroll ja tunnistuse väljastamine.

Sooviavalduse saate meile edastada:

E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.