VT 2

VT 2

VT 2 - Visuaalne kontroll tase 2

Inspecta Estonia OÜ ja Inspecta Latvia AS korraldavad ühisprojektina eestikeelse visuaalse kontrolli koolituse Tallinnas.

Koolituse kava

Mittepurustav kontroll. Meetodid ja võimalused. Klassifikatsioon, kasutamise valdkonnad, iseloomustused.

Nõudmised mittepurustavat kontrolli teostavale personalile (EN ISO 9712).

Materjaliõpetus. Metallid ja sulamid. Struktuur, iseloomustused, klassifikatsioon (EN 10020, EN 10027).

Keevitus. Defektid. Klassifikatsioon, tekkepõhjused, kõrvaldamise võimalused, ennetamine (EN ISO 6520).

Visuaalse ja visuaalse-optilise kontrolli meetodi füüsikalised alused.

Visuaalse kontrolli seadmed ja tehnoloogia (EN ISO 17535, EN 13018, EN ISO 17637).

Kontrolli tulemuste vormistamine ja hindamine. Hindamise tase (EN ISO 5817).

PÄDEVUSEKSAM (Eksam toimub 01.11-02.11.2018):

 • Pädevuseksami viib läbi Euroopa Liidu teavitatud asutuse poolt tunnustatud  eksamikeskus.
 • Sertifitseerimise viib läbi Euroopa Liidu teavitatud asutus: Inspecta Latvia AS sertifitseerimiskeskus.
 • Eksami eduka sooritamise järel, omistatakse eksami sooritajale visuaalse kontrolli tase 2 pädevustunnistus, mis on kooskõlas standarditele EN ISO 9712 ja PED 97/23. Sertifikaadi kehtivus aeg on 5 aastat.

NB! Eksamil osaleja peab vastama standardi EN ISO 9712 nõuetele – omama vähemalt 4 kuulist töökogemust tööstuses ja kehtivat nägemiskontrollitõendit (Short vision (Jaeger test No.1) and Colour vision (Ishihara Colour Test)).

Lektorid ja muu info

 • Lektor on Toomas Reha - Kiwa Inspecta vastavushindamise osakonna ekspert. Toomasel on VT2, EWE ja IWE pädevus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 2006. Lektori kogemus aastast 2014.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt, lektori antavad lisamaterjalid.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Pädevuseksami eduka sooritamise järel, omistatakse eksami sooritajale visuaalse kontrolli tase 2 pädevustunnistus.

  Õppe kogumaht: 40 tundi auditoorset tööd (sh 24 h teooriat ja 16h praktikat auditooriumis).

  Teooria loeng – 01.03.2016 – 03.03.2016 
  Praktika loeng (I grupp)  – 07.03.2016 – 08.03.2016 
  Praktika loeng (II grupp) – 09.03.2016 – 10.03.2016 
 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com