Surveseadmed

Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded

Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

10.00 – 11.30
Seadme ohutuse seadus ja selle rakendusmäärused. Surveseadme kasutamine – ruumid, paigaldamine, käiguteed, hooldustasandid, trepid, valgustus. Ohutusnõuded surveseadme kasutamisel, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadised, nende kontrollimine (PI diagrammid). 

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
Surveseadme tehniline audit – auditi liigid, perioodsus, läbiviimine. Surveseadme dokumentatsioon, kasutus- ja hooldusjuhend, märgistus. Kaitseklapid.

13.15 – 13.30 Paus

13.30 – 15.00
Surveseadmetööde korraldamine – tegijate pädevus, projektdokumentatsioon, materjalid, keevitustööd, eritingimused, keevitustööde koordineerimine, keevitustööde spetsifikaat (WPS), püsiliidete tegijad, keevisliidete mittepurustav katsetamine, surveseadmetööde dokumenteerimine. Surveseadme vastavushindamine, direktiiv 97/23 EÜ.

15.00 – Täiendkoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Biogaasijaama operaator, tase 5
 • Külmamehaanik, tase 3
 • Külmamehaanik, tase 4
 • Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • Mehaanikainsener, tase 6
 • Soojusenergeetikainsener, tase 6
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
 • Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
 • Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Lektorid ja muu info

 • Lektor on Toomas Reha - Kiwa Inspecta Estonia OÜ vastavushindamise osakonna ekspert. Toomasel on VT2, EWE ja IWE pädevus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 2006. Lektori kogemus aastast 2014.
  Õppematerjalid: koolituse konspekt, lektori antavad lisamaterjalid.
  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt Täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Lektor on Aleksander Iivanainen - Kiwa Inspecta seadmekontrolliosakonna juhataja. Aleksanderil on EWE ja IWE pädevus, auditi tegija pädevustunnistus ning tal on volitatud soojustehnikainseneri V kutsetunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1990. Lektori kogemus aastast 2004.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt, lektori antavad lisamaterjalid.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt Täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 6 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com