Masin

UUS! Seadmete vigastuste ennetamine ja kasutuskindluse suurendamine

UUS! Seadmete vigastuste ennetamine ja kasutuskindluse suurendamine

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad

10.00 – 11.30
Masinate ja surveseadmete tehnilise auditi kohustuslik osa, auditi läbiviimise protseduur. Seadmete tegeliku seisukorra täiendav hindmine riskide maandamiseks.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
Mittepurustavate katsete (NDT) võimalused seadmete ohutuse tagamisel. NDT-meetodite tutvustus, näited Põhjamaade praktikast.

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 15.00
Nõuded ettevõtte elektriala personalile lähtuvalt kehtivast seadusandlusest. Lühiülevaade esmasest ohutustehnikast ettevõttes.

15.00 – Täiendkoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Mehaanikainsener, tase 6
 • Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
 • Biogaasijaama operaator, tase 5
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • Soojusenergeetikainsener, tase 6
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
 • Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
 • Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8
 

Lektorid ja muu info

 • Aleksander Iivanainen - Kiwa Inspecta seadmekontrolliosakonna juhataja. Aleksanderil on EWE ja IWE pädevus, auditi tegija pädevustunnistus ning tal on volitatud soojustehnikainseneri V kutsetunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1990. Lektori kogemus aastast 2004.

  Tarmo Tui – Kiwa Inspecta NDT katselabori ekspert-projektijuht. Tarmol on RT, digiRT, UT, MT, PT pädevused ja NDT eksperdi töökogemus aastast 2005. Lisaks NDT eksperdi tööle Eestis, käib Tarmo iga-aastaselt abiks meie Kiwa Inspecta Soome kolleegidel, teostades NDT kontrolle  Olkiluoto ja Loviisa tuumaelektrijaamades. 

  Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

   

   

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 6 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com