Piksekaitse

Piksekaitsesüsteemid

Piksekaitsesüsteemid

20.09 koolitus jääb kahjuks ära - vabandame!

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv.

9.00 – 10.30
Eestis kehtivad normatiivdokumendid, mis reguleerivad piksekaitset, EMÜ-d ja seadmete isolatsiooni koordinatsiooni.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Standard EVS-EN 62305:2011 - Üldpõhimõtted ja riskianalüüs. Standard EVS-HD 60364-4-443 Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Piksekaitsesüsteemide väljaehitamine. Ehitistele tekitatud füüsikalised kahjustused ja oht elule.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Ehititste elektri- ja elektroonikasüsteemide kaitsmine.

16.15 - koolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Automaatik-tehnik, tase 5
 • Sisetööde elektrik, tase 4
 • Sisetööde elektrik, tase 5
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriseadmete koostaja, tase 4
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8
 • Elektrituulikute tehnik, tase 5
 • Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com