Loengusari, eesti

Kõrgepingepaigaldiste tööreziimid ja maandamine (Loengusarja V päev)

Kõrgepingepaigaldiste tööreziimid ja maandamine (Loengusarja V päev)

NB! Koolitus algab kell 13.00!

Koolituse kava

12.45 – 13.00 Registreerimine, tervituskohv, avasõnad.

13.00 – 14.30
Nõuded kõrgepingepaigaldistele vastavalt uuenenud tugevvoolupaigaldiste standartitele EVS-EN61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded ja EVS-EN 50522 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine.

14.30 – 14.45  Kohvipaus

14.45 – 16.15
..teema jätkub. Nõuded elektriõhuliinidele vahelduvpingel üle 1kV kuni 45 kV. Nõuded elektriõhuliinidele vahelduvpingel üle 45 kV. Standardi EVS-EN50341 lühiülevaade.

16.15 – Täienduskoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 4 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com