Loengusari, eesti

Madalpingeliste elektriseadmete valik ning nendega seonduvad kontrollitoimingud (Loengusarja III päev)

Madalpingeliste elektriseadmete valik ning nendega seonduvad kontrollitoimingud (Loengusarja III päev)

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

9.00 – 10.30
Standard EVS-HD 60364-5-51 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised. Standard EVS-HD 60364-5-52 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Standard EVS-HD 60364-6 Kontrollitoimingud.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Elektriseadmete valik ja paigaldamine.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Katsetuste ja mõõtmistega seotud kontrollitoimingud.

16.15 - Täienduskoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Sisetööde elektrik, tase 5
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriseadmete koostaja, tase 4
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Harri Põldsalu - Kiwa Inspecta elektriosakonna ekspert. Harri tegeleb peamiselt elektriseadmete testimisega vastavalt LVD ja EMC direktiividele. Tal on elektriala B-klassi pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1968. Lektori kogemus aastast 2004.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com