Kontrollmõõtmised

Praktilised kontrollmõõtmised elektripaigaldistes

Praktilised kontrollmõõtmised elektripaigaldistes

Koolitus on edasi lükatud 21.10.2016.
Vabandame!

Koolituse kava

8.45 ‑ 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

9.00 – 10.30
Kontrollmõõtmised seadme ohutuse seaduses ja selle rakendusmäärustes. Standard EVS‑HD60364‑6 kontrollitoimingud. 

10.30 ‑ 10.45 Kohvipaus

10.45 ‑ 12.15
Standardis EVS‑EN61557 esitatavad nõuded mõõteriistadele, mida kasutatakse kontrollmõõtmistel. Mõõtmiste metoodikad, mida teostatakse madalpingelistes elektripaigaldistes. Konkreetsete makettide, imitaatorite ja võimalike mõõtmisvariantide vaatlus. Protokollide täitmine konkreetse objekti näitel.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 16.15
Praktiline kontrollmõõtmine Teie asutuses kasutuses olevate mõõteriistadega. Mõõteriistad palume endil kaasa võtta.
Grupi suurus 2-3 inimest. 

 

Praktilisi mõõtmisi gruppides viivad läbi Kiwa Inspecta elektriosakonna eksperdid:

 1. katkematuse ja isolatsiooni mõõtmised
 2. rikkevoolukaitse ja rikkesilmuse mõõtmised
 3. maanduse mõõtmine

16.15 – Täiendkoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Sisetööde elektrik, tase 4
 • Sisetööde elektrik, tase 5
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd (sh 4h teooriat ja 4h praktilisi näiteid laboris).

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com