Elektrikilbid

Elektrikilbid ja aparaadikoosted - normid ja nende rakendamine

Elektrikilbid ja aparaadikoosted - normid ja nende rakendamine

Lisasime oma koolitusprogrammi taas elektrikilpide-teemalise loengupäeva. Programm on läbinud uuenduse ja ootame Teid kuulama!

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad 

9.00 – 10.30
Seadmete valik elektripaigaldistes vastavalt standardile EVS-HD 60364-5-51. Standard EVS-HD 60364-6 Kontrollitoimingud.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Standardiseeria EVS-EN 61439 „Madalpingelised aparaadikoosted“ ülesehitus.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Aparaadikoostete/elektrikilpide katsetamine. Nõuded tavakatsetele ja tüübikatsetele. 

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45– 16.15
Aparaadikoostete/elektrikilpide katsetamise metoodikad ja praktilised näited. 

16.15 -  Koolituse lõpp.

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Harri Põldsalu - Kiwa Inspecta elektriosakonna ekspert. Harri tegeleb peamiselt elektriseadmete testimisega vastavalt LVD ja EMC direktiividele. Tal on elektriala B-klassi pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1968. Lektori kogemus aastast 2004.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com