Kõrgepinge

Kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldised

Kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldised

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv.

9.00 – 10.30
Standard Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1 kV. Määratlused - paigaldiste liigid, kaitse elektrilöögi eest, juhtimine ja kaitse.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
...teema jätkub. Põhinõuded - neutraali maandamisviisid, mehaanikaalased nõuded, ümbrusolud. Isolatsioon, isolatsioonitaseme valik, vähimad õhkvahemikud.
Võimsuslülitid, koormuslülitid, jõutrafod ja reaktorid, jaotlad, isolaatorid, kaablid, mõõtetrafod, liigpingepiirikud.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Maanduspaigaldiste projekteerimise alused – maanduspaigaldistele esitatavad üldnõuded, lubatavad puutepinge piirväärtused, maaühenduspinge ning selle seos puutepingega, maanduspaigaldiste projekteerimisel kasutatavad voolud,

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Maanduste nõuetekohasuses veendumine, puutepinge mõõtmine, maandustakistuse mõõtmine.

16.15 - koolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com