Gaasipaigaldised

Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised

Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad 

10.00 – 11.30
Seadme ohutuse seadus ja küttegaasi valdkonna rakendusmäärused. Väljavõtted Ehitusseadustikust. Küttegaasid ja nende omadused.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
Nõuded gaasipaigaldisele ja selle ehitamisele – nõuded torustikule, seadmetele, ehitamisele, kontrollile, dokumentatsioonile. Muudatused seadusandluses.

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 15.00
Vedelgaasi ohutusnõuded. Gaasipaigaldiste audit. Muudatused.

15.00 – Täiendkoolituse lõpetamine.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Biogaasijaama operaator, tase 5
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Lektorid ja muu info

 • Riho Uuring - Inspecta Estonia OÜ seadmekontrolliosakonna ekspert. Rihol on VT2 ja gaasivaldkonna tehnilise auditi tegija pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1990. Lektori debüüdi tegi Riho 2016 aastal ja klientide tagasiside oli väga positiivne. 

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 6 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com