Gaasipaigaldised

Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised

Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad 

10.00 – 11.30
Seadme ohutuse seadus ja küttegaasi valdkonna rakendusmäärused. Väljavõtted Ehitusseadustikust. Küttegaasid ja nende omadused.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
Nõuded gaasipaigaldisele ja selle ehitamisele – nõuded torustikule, seadmetele, ehitamisele, kontrollile, dokumentatsioonile. Muudatused seadusandluses.

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 15.00
Vedelgaasi ohutusnõuded. Gaasipaigaldiste audit. Muudatused.

15.00 – Täiendkoolituse lõpetamine.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Biogaasijaama operaator, tase 5
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Lektorid ja muu info

 • Siim Peetrimägi - Kiwa Inspecta Estonia OÜ seadmekontrolliosakonna peaekspert. Siimul on VT2 pädevustunnistus ja gaasivaldkonna auditi tegija pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 2004. Lektori kogemus on aastast 2009.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 6 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com